«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Rajavartiolaitos : KESKEYTYSILMOITUS RV18 venesarja

04.07.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014836
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 128-313030

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Rajavartiolaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI02460035
Postiosoite:Vilhonvuorenkatu 6
Postinumero:00500
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Juha-Pekka Laitala
Puhelin:+358 29420000
Sähköpostiosoite:kilpailutukset@raja.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.raja.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen järjestys ja turvallisuus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS RV18 venesarja
Viitenumero:
RVLDno-2018-827
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Valvontaveneet. (34521100-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on seitsemän (7) RV18 rannikkovartiovenettä sekä optiona kaksi (2) rannikkovartiovenettä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on seitsemän (7) RV18 rannikkovartiovenettä sekä optiona kaksi (2) rannikkovartiovenettä. Tarjottavan veneen tulee perustua RV15E-evaluointiveneen ratkaisuihin. Tekninen erittely perustuu RV15E-evaluointiveneeseen ja sen käyttökokemuksiin sekä teknisiin selvityksiin ja Rajavartiolaitoksen aiemmin käytössä olleiden veneiden käyttökokemuksiin.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu80
Hinta 20
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Optio kahdesta (2) rannikkovartioveneestä

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite: ISF-rahasto

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 116-263531

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS RV18 venesarja

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankintalain 1397/2016 125§:n 1 momentin mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Keskeytyksen syynä on, että kaikki saadut tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön vastaisia.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
3.7.2019
«« Takaisin