«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Iisalmen kaupunki/hallinto- ja elinvoimapalvelut : Modernin rakennusperinnön listaus

04.07.2019 12:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014830
Tarjoukset 15.8.2019 klo 15.30 mennessä osoitteeseen:
Iisalmen kaupunki/hallinto- ja elinvoimapalvelut 9086071-6 /
Iisalmen kaupunki
IIS/368/02.08.00.02/2019Sari Niemi
PL10
74101
IISALMI
Puh. +358408304366
Fax. +35817824339

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Iisalmen kaupunki/hallinto- ja elinvoimapalvelut
Y-tunnus 9086071-6
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Iisalmen kaupunki
Yhteyshenkilö Sari Niemi
Postiosoite PL10
Postinumero 74101
Postitoimipaikka IISALMI
Maa Suomi
Puhelin +358408304366
Sähköpostiosoite kirjaamo@iisalmi.fi
Faksi +35817824339
Internet-osoite (URL) http://www.iisalmi.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Modernin rakennusperinnön listaus
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
IIS/368/02.08.00.02/2019
Hankinnan kuvaus

Iisalmessa on tehty kulttuuriympäristön osalta rakennusperinnön listaus, inventointi ja arvotus pääosin 1950-luvulle mennessä rakennetuista kohteista. Lisäksi on kaavahankkeiden yhteydessä arvioitu myös modernimpaa rakennusperintöä. Koko kaupungin osalta kuitenkin puuttuu listaus siitä mitä kohteita tulisi inventoida ja arvottaa kaupungissamme.

Työn tavoitteena on laatia lista niistä modernin rakennusperinnön kohteista jotka tulisi inventoida ja arvottaa. Laajuus kattaa koko Iisalmen kunnan alueen. Pääosa kohteista sijoittuu taajama-alueelle ja sen läheisyyteen. Kohteet ovat rakentuneet pääosin 1960-1990 – luvuilla.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Pääasiallisella hankkeen vetäjällä tulee olla arkkitehdin koulutus tai yliopistotasoinen koulutus rakennuskulttuurin osalta sekä vähintään 1 vuoden työkokemus ja referenssejä vastaavista kulttuuriympäristön inventointitöistä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
15.8.2019 15.30
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjousten tulee olla voimassa 31.9.2019 saakka.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Modernin rakennusperinnön listaus Iisalmen kaupungissa.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin