«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Liikenne- ja viestintävirasto : Tieliikennelain uudistuksen vaikutus talvi- ja kesärenkaiden käyttöaikoihin

03.07.2019 14:16
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014820
Tarjoukset 28.8.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Liikenne- ja viestintävirasto
Y-tunnus 2924753-3
Yhteyshenkilö Riikka Rajamäki
Postiosoite Kumpulantie 9
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295346172
Sähköpostiosoite riikka.rajamaki@traficom.fi
Faksi +358295345095
Internet-osoite (URL) http://www.traficom.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=244522&tpk=b1bc600a-db2a-41af-b7c0-a5cbede6da53
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Tieliikennelain uudistuksen vaikutus talvi- ja kesärenkaiden käyttöaikoihin
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
TRAFICOM/297803/02.03.01/2019
Hankinnan kuvaus

Tieliikennelain uudistus tulee voimaan 1.6.2020. Uusi laki muuttaa talvi- ja nastarenkaiden käyttöaikaa. Tilattavassa tutkimuksessa tutkitaan henkilöauton käyttäjien tietoisuutta lakimuutoksesta ja lakimuutoksen vaikutusta henkilöauton renkaiden vaihtoajankohtaan ja käyttöön eri kuukausina ja eri keleillä. Lisäksi tutkitaan, onko onnettomuustilastoissa viitteitä siitä, että lakimuutos olisi vaikuttanut liikenneonnettomuuksien määrään tai tyyppiin. Tutkimushanke on kaksivuotinen. Ennen lakimuutosta tapahtuva tiedonkeruu tehdään talvikaudella 2019–2020 ja lakimuutoksen jälkeinen tiedonkeruu talvella 2020–2021. Tutkimuksen ennen -tilanteen tiedonkeruusta talvikaudella 2019–2020 laaditaan väliraportti Powerpoint -esityksen muodossa 30.6.2020 mennessä. Koko tutkimuksesta laaditaan julkaisu Traficomin julkaisusarjaan lokakuun 2021 loppuun mennessä. Tutkimuksen enimmäishinta on 60 000 euroa. Tarjouksen voi tehdä myös konsortio. Tarjoaja voi käyttää alihankkijoita.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut. (73000000-2)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Suomi (FI)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
15.9.2019 - 31.10.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Soveltuvuusvaatimuksena tarjoajalta edellytetään kokemusta vähintään kahdesta (2) vaikutusten arviointia, tieliikenteen turvallisuutta tai auton renkaita koskeneesta tutkimuksesta viimeisten kolmen vuoden ajalta. Aikarajan täyttäviksi katsotaan työt, jotka ovat alkaneet toukokuussa 2016 tai sen jälkeen. Tutkimus voi olla edelleen käynnissä. Soveltuvuusvaatimuksina esitettyjä työreferenssejä ei huomioida arvioitaessa vertailuperusteita eikä niitä voi käyttää uudelleen vertailuperusteiksi esitettävinä työreferensseinä. Esitettyjen referenssien on oltava tilaajan tarkistettavissa.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Soveltuvuusvaatimuksena olevista työreferensseistä on esitettävä selvitys tarjouksen liitteenä. Selvitys referensseistä ladataan tarjouksen liitteeksi sähköisessä tarjouspalvelussa pdf- tai doc-muotoisena.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Alla olevat vertailuperusteet
  1. Tutkimussuunnitelman laatu (55)
  2. Tarjotun työryhmän osaminen (35)
  3. Hinta (10)
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
28.8.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin