«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Lapin elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus : Kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutus, Rovaniemi ja Kemi-Tornio alue

03.07.2019 13:58
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014815
Tarjoukset 11.8.2019 klo 19.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Lapin elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus
Y-tunnus 2296962-1
Yhteyshenkilö Tiina Pulju
Postiosoite PL 8060
Postinumero 96101
Postitoimipaikka ROVANIEMI
Maa Suomi
Sähköpostiosoite tyovoimakoulutus.lappi@ely-keskus.fi
Internet-osoite (URL) http://www.ely-keskus.fi/lappi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=242222&tpk=1e58bd0f-93b6-4fcd-a2be-f69dfb7223d6
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutus, Rovaniemi ja Kemi-Tornio alue
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
LAPELY/877/2019
Hankinnan kuvaus

Lapin ELY-keskus pyytää tarjousta työvoimakoulutuksena toteutettavasta kuljetusalan ammattipätevyyden jatkokoulutuksesta Rovaniemen ja Kemi-Tornion alueelle tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tarjouspyynnössä mainitut liitteet löytyvät tarjouspyynnön kohdasta liitteet ja linkit -linkin takaa. Hankittavan koulutuksen sisältö on esitetty tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarkennetussa koulutuskuvauksessa (liite 1). Hankintayksikkö valitsee kokonaistaloudellisesti hinta-laatusuhteeltaan edullisimman tarjouksen, jonka tarjoajan kanssa tekee hankintasopimuksen. Kokonaistaloudellisuuden arviointikriteerit esitetään liitteessä 2. Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta kaikkea tässä tarjouspyynnössä esitettyä koulutusta. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävä hankinta toteutuu talousarviovuonna käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Koulutus hankitaan kapasiteettihankintana, jolloin hankintayksikkö tekee hankintasopimuksen määrätystä määrästä opiskelijatyöpäiviä, joiden käytöstä päätetään yhteisesti TE-toimiston, koulutuspalvelun tuottajan ja ELY-keskuksen kesken.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. (80400000-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Rovaniemen seutu (S191)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Kemi-Tornion seutu (S192)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan seuraavia lakeja ja ohjeita - Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) - Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916/2012 - Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 1073/2012 - Kattava luettelo hankinnassa sovellettavista säännöksistä on liitteessä 5 (työvoimakoulutuksen erityisehdot). Hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn perustellusta ja todellisesta syystä (hankintalain 125 §). Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Palvelun siirtyminen, peruuntuminen, tai hankkimatta jättäminen ei aiheuta Hankintayksikölle korvausvelvollisuutta. Tarjous on tehtävä suomen kielellä. Tämä hankinta tehdään kansallisella määrärahalla, mutta voidaan tarvittaessa hankkia myöhemmin optiolla kansallisella tai ESR-määrärahalla.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
11.8.2019 19.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Lapin ELY-keskus
Postiosoite PL 8060
Postinumero 96101
Postitoimipaikka Rovaniemi
Maa Suomi
Puhelin +358 295037000
Sähköpostiosoite tyovoimakoulutus.lappi@ely-keskus.fi
Internet-osoite http://www.ely-keskus.fi/lappi
«« Takaisin