«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Korjausilmoitus:
Poliisihallitus : Automaattisen liikennevalvonnan mittalaitteet

04.07.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014811
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 128-313154

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Poliisihallitus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2288666-6
Postiosoite:Asemapäällikönkatu 14
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295481910
Sähköpostiosoite:hankinnat.poliisihallitus@poliisi.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.poliisi.fi

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Automaattisen liikennevalvonnan mittalaitteet
Viitenumero:
POL-2019-310
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Mittalaitteet. (38300000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

TraffiStar automaattisen liikennevalvonnan mittalaitteet

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
3.7.2019
VI.6) Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 125-305639

VII kohta: Muutokset

VII.1) Korjattavat tai lisättävät tiedot

VII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

Osan numero: II.1.7
Muutettava kohta: Hankinnan kokonaisarvo

Oikaistava tieto:

400000 EUR

Oikaisu:

4000000 EUR

VII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

Osan numero: D1.3
Muutettava kohta: Selitys

Oikaistava tieto:

TraffiStar SR520 mittauslaitteen mittaustekniikka perustuu valvontapisteen rakennusvaiheessa ajoradan asvalttiin upotettuihin induktiosilmukoihin ja mittauslaite on suunniteltu toimimaan induktiosilmukoilta saatavan pulssin perusteella. Poliisilla on käytössään noin 1000 kiinteää valvontapistettä, joissa on TraffiStar SR520 mittauslaitteelle mitoitetut induktiosilmukat.

Induktiosilmukkakaapelin pituus vaikuttaa mittauslaitteen saaman sähköisen pulssin voimakkuuteen. Mittauslaitteisto tarvitsee toimiakseen silmukoiden fyysiset mitat, sillä silmukoiden malli ja peräkkäisten silmukoiden sijoitus tiehen vaikuttaa silmukat ylittävän ajoneuvon nopeuden laskentaan. Mikäli induktiosilmukoiden sähköiset arvot, kuten induktanssi, resistanssi ja eristysvastus, eivät ole laitevalmistajan mittalaitteelle määrittelemässä vaihteluväleissä, ei laitteen mittaustulos ole luotettava. Mikäli tiehen asennettujen induktiosilmukoiden malli ei suunniteltu käytettävälle mittauslaitteelle, mittauslaite laskee ajoneuvon nopeuden saadusta sähköisestä pulssista väärin. Laitevalmistajan laitteistolle määrittelemä induktiosilmukoiden mitoitus ja malli ovat näin ollen laitteiston luotettavan toiminnan perusta ja siten olennainen tieto tarjoajalle, jotta tarjoaja voi arvioida mahdollisuutensa ylipäätään osallistua tarjouskilpailuun ja tehdä vertailukelpoinen tarjous.

Laitevalmistaja Jenoptik Robot GmbH on 14.12.2018 päivätyssä ilmoituksessaan Poliisihallitukselle vahvistanut, että mittauslaitteen tekninen tieto, mm. induktiosilmukoiden mitoitus ja malli, kuuluu sen liikesalaisuuden piiriin. Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (25.5.1999/621 ns. Julkisuuslaki) mukaan viranomaisen on pidettävä salassa asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liikesalaisuudesta (JulkL 24.1§ 20 k). Poliisihallitus ei voi toimia hankintalain edellyttämällä tavalla avoimesti ja julkaista hankinnasta hankintailmoitusta ja tarjouspyyntöä, eikä antaa tarjouspyynnössä hankinnan kohteesta kaikkia tietoja, jotka ovat olennaisia vertailukelpoisten tarjousten tekemiseksi rikkomatta julkisuuslain edellyttämää salassapitovelvoitetta ja näihin tietoihin liittyviä immateriaalioikeuksia.

Automaattisen nopeusvalvonnan vaadittu suoritustaso voisi teoriassa olla mahdollista saavuttaa myös sijoittamalla muun laitevalmistajan kamera- ja laskentayksikkö TraffiStar SR520 mittauslaitteelle suunniteltuun ja mitoitettuun laitekoteloon ja yhdistämällä TraffiStar SR520 laitteelle mitoitettuihin induktiosilmukoihin. Tällöin mittauslaitteen valmistaja ei kuitenkaan enää olisi yksi taho ja syntyisi epäselvyys mittauslaitteen vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta vastaavasta tahosta. Tästä seuraisi tilanne, jossa poliisi ei voisi enää varmistua laitteen vaatimustenmukaisuudesta eikä siten vastata mittauslaitteen soveltuvuudesta käyttötarkoitukseen ja luotettavasta toimivuudesta mittauslaitteista annetun lain (17.6.2011/707) ja Poliisilain (22.7.2011/872) edellyttämällä tavalla. Tällainen tilanne johtaisi mitä todennäköisemmin siihen, ettei Poliisin toiminta toteuttaisi näiltä osin Poliisilain edellyttämiä poliisin toiminnan yleisten periaatteita (Poliisilain 1 luvun 2-5 §), eikä erityisesti Poliisilain luvun 2 §:n mukaisesti nopeusvalvonnan kohteiden perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia, kun heille maksettavaksi tulevan sakon tai liikennevirhemaksun perusteena olevasta ylinopeudesta olisi olemassa varteenotettava epäily. Tästä johtuu, että käytännössä edellä mainitunlainen "yhdistelmälaite" olisi sopimaton poliisin käyttötarkoitukseen eikä sitä näin ollen voida pitää todellisena vaihtoehtona tai korvaavana ratkaisuna TraffiStar SR520 mittauslaitteelle. Näin ollen, edellä mainituista yhteentoimivuusvaatimuksista johtuen, TraffiStar SR520 mittauslaite on ainoa tuote, jolla varmistetaan lakien ja ohjeiden mukainen mittauslaitteiden ja laitekoteloiden yhteentoimivuus.

Valmistaja on vahvistanut, että yksinoikeus valmistajan laitteiden myyntiin Suomessa on Oy Telva Ab:llä

Oikaisu:

TraffiStar SR520 mittauslaitteen mittaustekniikka perustuu valvontapisteen rakennusvaiheessa ajoradan asvalttiin upotettuihin induktiosilmukoihin ja

mittauslaite on suunniteltu toimimaan induktiosilmukoilta saatavan pulssin perusteella. Poliisilla on käytössään noin 1000 kiinteää valvontapistettä, joissa on TraffiStar SR520 mittauslaitteelle mitoitetut induktiosilmukat.

Induktiosilmukkakaapelin pituus vaikuttaa mittauslaitteen saaman sähköisen pulssin voimakkuuteen. Mittauslaitteisto tarvitsee toimiakseen silmukoiden fyysiset mitat, sillä silmukoiden malli ja peräkkäisten silmukoiden sijoitus tiehen vaikuttaa silmukat ylittävän ajoneuvon nopeuden laskentaan. Mikäli induktiosilmukoiden sähköiset arvot, kuten induktanssi, resistanssi ja eristysvastus, eivät ole laitevalmistajan mittalaitteelle määrittelemässä vaihteluväleissä, ei laitteen mittaustulos ole luotettava. Mikäli tiehen asennettujen induktiosilmukoiden malli ei suunniteltu käytettävälle mittauslaitteelle, mittauslaite laskee ajoneuvon nopeuden saadusta sähköisestä pulssista väärin. Laitevalmistajan laitteistolle määrittelemä induktiosilmukoiden mitoitus ja malli ovat näin ollen laitteiston luotettavan toiminnan perusta ja siten olennainen tieto tarjoajalle, jotta tarjoaja voi arvioida mahdollisuutensa ylipäätään osallistua tarjouskilpailuun ja tehdä vertailukelpoinen tarjous.Laitevalmistaja Jenoptik Robot GmbH on 14.12.18 päivätyssä ilmoituksessaan Poliisihallitukselle vahvistanut, että mittauslaitteen tekninen tieto,mm. induktiosilmukoiden mitoitus ja malli,kuuluu sen liikesalaisuuden piiriin. Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (25.5.1999/621 ns. Julkisuuslaki) mukaan viranomaisen on pidettävä salassa asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liikesalaisuudesta (Julkisuuslain 24.1§ 20 k).Poliisihallitus ei voi toimia hankintalain edellyttämällä tavalla avoimesti ja julkaista hankinnasta hankintailmoitusta ja tarjouspyyntöä,eikä antaa tarjouspyynnössä hankinnan kohteesta kaikkia tietoja,jotka ovat olennaisia vertailukelpoisten tarjousten tekemiseksi rikkomatta julkisuuslain edellyttämää salassapitovelvoitetta ja samalla myös näihin tietoihin liittyviä immateriaalioikeuksia.Automaattisen nopeusvalvonnan vaadittu suoritustaso voisi teoriassa olla mahdollista saavuttaa myös sijoittamalla muun laitevalmistajan kamera- ja laskentayksikkö TraffiStar SR520 mittauslaitteelle suunniteltuun ja mitoitettuun laitekoteloon ja yhdistämällä TraffiStar SR520 laitteelle mitoitettuihin induktiosilmukoihin.Tällöin mittauslaitteen valmistaja ei kuitenkaan enää olisi yksi taho ja syntyisi epäselvyys mittauslaitteen vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta vastaavasta tahosta. Tästä seuraisi tilanne, jossa poliisi ei voisi enää varmistua laitteen vaatimustenmukaisuudesta eikä siten vastata mittauslaitteen soveltuvuudesta käyttötarkoitukseen ja luotettavasta toimivuudesta mittauslaitelain ja Poliisilain edellyttämällä tavalla.Tällainen tilanne johtaisi mitä todennäköisemmin siihen, ettei Poliisin toiminta toteuttaisi näiltä osin Poliisilain edellyttämiä poliisin toiminnan yleisiä periaatteita (Poliisilain 1 luvun 2-5 §), eikä erityisesti Poliisilain luvun 2 §:n mukaisesti nopeusvalvonnan kohteiden perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia,kun heille tuomittavan sakon tai muun rangaistuksen perusteena olevasta ylinopeudesta olisi olemassa varteenotettava epäily.Tästä johtuu, että käytännössä edellä mainitunlainen "yhdistelmälaite" olisi sopimaton poliisin käyttötarkoitukseen eikä sitä näin ollen voida pitää todellisena vaihtoehtona tai korvaavana ratkaisuna TraffiStar SR520 mittauslaitteelle. Näin ollen, edellä mainituista yhteentoimivuusvaatimuksista johtuen, TraffiStar SR520 mittauslaite on ainoa tuote, jolla varmistetaan lakien ja ohjeiden mukainen mittauslaitteiden ja laitekoteloiden yhteen toimivuus. Laitevalmistaja Jenoptik Robot GmbH on 14.2.2018 päivätyssä ilmoituksessaan vahvistanut, että yksinoikeus valmistajan laitteiden myyntiin Suomessa on Oy Telva Ab:llä

VII.2) Muut täydentävät tiedot:

KORJAUSILMOITUS: Hankintayksikkö korjaa alkuperäisessä ilmoituksessa olleet kirjoitusvirheet.

«« Takaisin