«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Iin kunta : Puitesopimus IV-kanavien nuohous, säätö ja rasvakanavien nuohoukseen

03.07.2019 13:34
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014808
Tarjoukset 26.7.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Iin kunta
Y-tunnus 2054621-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja IIn kunta Ateria- ja tilapalveluliikelaitos
Yhteyshenkilö Anne Hautamäki
Postiosoite PL 24
Postinumero 91100
Postitoimipaikka Ii
Maa Suomi
Puhelin +358509110508
Sähköpostiosoite anne.hautamaki@ii.fi
Internet-osoite (URL) http://www.ii.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/ii?id=238343&tpk=ac752ad4-6765-48bc-9283-2125b5a6415e
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Kyllä

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Puitesopimus IV-kanavien nuohous, säätö ja rasvakanavien nuohoukseen
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
238343
Hankinnan kuvaus

Iin kunnan Ateria- ja tilapalvelut Liikelaitos, pyytää tarjousta puitesopimustoimittajaksi Iin kunnan IV-kanavien nuohoukseen ja säätöön tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi alkaa hankintasopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Sopimus on voimassa 1.8.2019 - 31.7.2021. ja mahdollinen optiokausi 1.8.2021-31.7.2022. Option käytöstä ilmoitetaan erikseen puolivuotta ennen sopimuskauden päättymistä. Hankintasopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella. Sopimuksen tekeminen edellyttää palveluntuottajalta/jilta yritysvastuullisuutta ja sitoutumista sopimuksen vastuisiin ja velvoitteisiin.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Ilmanvaihtojärjestelmän tarkastus. (71315410-6)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Ii (K139)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.8.2019 - 31.7.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Kyllä
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajan tulee täyttää hankintayksikön asettamat tarjojaa koskevat kelpoisuusvaatimukset. Kelpoisuusvaatimukset ja niiden täyttymisen todentamiseksi pyydetyt selvitykset liittyvät tarjoajan edellytyksiin toteuttaa hankinta ja ne on suhteutettu hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. Tarjoajan tulee täyttää tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet, jotka tullaan tarkastamaan voittaneilta tarjojilta ennen hankintapäätöksen tekemistä. Mikäli tarjoaja on liittynyt Tilaajavastuu.fi/Luotettava kumppani-palveluun tai muuhun vastaavaan palveluun, hankintayksikkö tarkastaa tiedot sieltä, eikä erillisiä todistuksia tarvitse toimittaa. Tilaajavastuulain velvoitteet ovat: 1. Tarjoaja on merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvolisäverovelvollisten rekisteriin. 2. Tarjoava yritys on merkitty kaupparekisteriin. 3. Tarjoava yritys on huolehtinut verojen maksamisen mikäli yrityksellä on verovelkaa, tulee verovelkaa koskeva maksusuunnitelma olla tehtynä. 4. Tarjoava yritys on huolehtinut eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkemaksujen suorittamisesta. Mikäli yrityksellä on maksamatta erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja, tulee näistä olla tehtynä maksusopimus. 5. Tarjoavan yrityksen tulee antaa selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. 6. Sopimuspuoli on ottanut tapaturmavakuutuslaissa tarkoitetun vakuutuksen. Todistus vaaditaan rakentamistoiminnassa. 7. Tarjoava yritys on järjestänyt työterveyspalvelut. Suomessa kohdan 1 vaaditut selvitykset sisältyvät kohdan 3 todistukseen verojen maksamisesta tai verovelkatodistukseen. Edellämainitut tiedot, todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia laskettuna tarjouksen jättöpäivästä. Mikäli tarjoajalla ei ole kaikkia edellälueteltuja todistuksia saatavissa, tulee ne toimittaa viimeistään ennen mahdollisen sopimuksen allekirjoittamista.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Edullisimmat kustannukset
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
26.7.2019 14.00
Lisätietoja

Tarjoukset tulee antaa sähköisesti Cloudia-järjestelmässä. Paperisia tarjouksia ei hyväksytä.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin