«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Sansia Oy : Kiinteistönhoidon sopimuskilpailutus KOy Kiuruveden Kiurunkulman kohteissa

03.07.2019 12:49
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014797
Tarjoukset 12.8.2019 klo 21.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Sansia Oy
Y-tunnus 2364760-8
Yhteyshenkilö Mika Eskelinen
Postiosoite Viestikatu 3, 3. krs.
Postinumero 70600
Postitoimipaikka Kuopio
Maa Suomi
Puhelin +3580447182919
Sähköpostiosoite mika.eskelinen@sansia.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://www.hankintasampo.fi/sampo/rftender/view/4783/29eaecd5c595dfd8189b3fcb8764b77b
Hankintayksikön luonne
Muu: Yhteishankintayksikkö
Yhteishankintayksikkö
Kyllä

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kiinteistönhoidon sopimuskilpailutus KOy Kiuruveden Kiurunkulman kohteissa
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
300297
Hankinnan kuvaus

Kiinteitö Oy Kiuruveden Kiurunkulma pyytää tarjousta omistamiensa rivitalojen kiinteistönhoidosta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Kilpailutus on jaettu neljään eri osa-alueeseen. Osatarjoukset hyväksytään. Tarjouksia ei voi sitoa toisiinsa. Kohteisiin tulee tutustua ennakkoon, viikolla 31 tai 32.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakentamiseen liittyvät palvelut. (71500000-3)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Pohjois-Savo (FI1D2)

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Hankinnassa noudatetaan hankintalain (HankL 1397/2016) 80 §:n mukaisia poissulkuperusteita.

Hankintayksikkö voi päätöksellään sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle ehdokkaan tai tarjoajan, jota koskee HankL 81 §:n mukainen harkinnanvarainen poissulkemisperuste.

Tarjoajan on tarjouksellaan ilmoitettava edellä mainituista poissulkuperusteista, mikäli ne rasittavat tarjoajaa tai tarjoajan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsentä tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävää henkilöä.

Tarjoaja on lähtökohtaisesti merkitty kauppa- tai säätiörekisteriin, työnantajarekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sekä

ennakkoperintärekisteriin. Työnantajan on ilmoittauduttava työnantajarekisteriin, kun se aloittaa säännöllisen palkanmaksun ja sen palveluksessa on kalenterivuoden aikana joko vähintään kaksi vakituista palkansaajaa tai vähintään kuusi tilapäistä palkansaajaa.

Siltä osin kuin tarjoajaa ei ole merkitty edellä mainittuihin rekistereihin, on tämän selvitettävä ne seikat, joihin rekisteröimättömyys perustuu lukuun ottamatta sosiaali- ja terveysalanyrityksiä arvonlisäverorekisterin osalta.

Jättämällä tarjouksen ilman edellä mainittuihin seikkoihin liittyviä selvityksiä, tarjoaja vakuuttaa, ettei sitä rasita hankintalain (1397/2016) 80 §:n tai 81 §:n mukainen poissulkuperuste.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
12.8.2019 21.00
Tarjousten voimassaoloaika

Vuoden loppuun.

Lisätietoja

Tämä ilmoitus on julkaistu HankintaSampo-palvelussa. Katso yksityiskohtaiset tiedot osoitteessa https://www.hankintasampo.fi/sampo/rftender/view/4783/29eaecd5c595dfd8189b3fcb8764b77b

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

https://www.hankintasampo.fi/sampo/rftender/view/4783/29eaecd5c595dfd8189b3fcb8764b77b

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin