«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Hämeenlinnan kaupunki : Luonnos Hämeenlinnan kaupungin rataverkon hoito- ja kunnossapitourakka

03.07.2019 12:49
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014796
Tarjoukset 23.7.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Hämeenlinnan kaupunki
Y-tunnus 0146921-4
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Kaupunkirakennepalvelut
Yhteyshenkilö Olli Aaltonen
Postiosoite PL 84
Postinumero 13101
Postitoimipaikka Hämeenlinna
Maa Suomi
Puhelin +35836211
Sähköpostiosoite olli.aaltonen@hameenlinna.fi
Internet-osoite (URL) http://www.hameenlinna.fi/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/hameenlinna?id=240007&tpk=a8b22020-add1-42c8-a655-1bfe4867a164
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Luonnos Hämeenlinnan kaupungin rataverkon hoito- ja kunnossapitourakka
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
HML/3337/10.03.01.03/2017
Hankinnan kuvaus

Hämeenlinnan kaupungin kaupunkirakennepalvelut pyytää tarjoustanne Hämeenlinnan kaupungin rataverkon hoito- ja kunnossapitourakasta. Tarjouksen tulee sisältää rataverkon haltijana toimivan Hämeenlinnan kaupungin kunnossapitosuunnitelman mukainen radan tarkastustyö, rataverkon haltijan kunnossapitokansion täyttäminen, sekä radan kunnossapitotyö havaittujen kunnossapitosuunnitelman mukaisten raja-arvojen ylittyessä. Hoito- ja kunnossapitourakka alkaa 01.09.2019 ja on toistaiseksi voimassa oleva. Irtisanomisaika kunnossapitourakassa on molemmilla osapuolilla 6 kk. Edellytys on, että hoito- ja kunnossapitotyö jatkuu katkeamatta 30.8.2019 päättyvän sopimuskauden perään.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rautatieradan kunnossapito. (50225000-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Suomi (FI)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.9.2019 -

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajalla on täytettävä kunnossapitosuunnitelman kohdassa 4 mainitut pätevyydet, kelpoisuudet ja edellytykset, jotka vaaditaan kunnossapitotyötä suorittavalta.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Kunnossapitäjällä on oltava voimassaoleva turvallisuuslupa tai -todistus. Kunnossapitäjä huolehtii siitä, että sen henkilöstöllä on kyseiseen tehtävään vaadittava pätevyys ja kelpoisuus.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Hankintamenettelyn kulku on seuraava: 1. Hankintailmoitus ja tarjouspyyntöasiakirjat julkaistaan Cloudia-kilpailutusjärjestelmässä ja HILMAssa 3.7.2019 2. Kysymysten esittäminen, 17.7.2019 klo 12.00 ja niihin vastaaminen, 19.7.2019 klo 16.00 3. Tarjousten jättäminen mennessä, 24.7.2019 4. Tarjousten avaaminen, 25.7.2019 5. Mahdollisten tarkennusten pyytäminen tarjoajilta 6. Tarjousten vertailu 7. Ilmoitetaan voittaneelle tarjoajalle ja pyydetään toimittamaan tarjouskilpailussa vaaditut todistukset soveltuvuudesta ja muut vaditut asiakirjat 8. Tarjoajan soveltuvuuden ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisen arviointi 9. Hankintapäätös 10. Urakkaneuvottelu 11. Urakkasopimuksen allekirjoittaminen

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
23.7.2019 14.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite https://www.markkinaoikeus.fi/fi/
«« Takaisin