«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Sodankylän kunta : Peruna, juurekset ja tuoretuotteet

03.07.2019 12:26
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014793
Tarjoukset 6.9.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Sodankylän kunta
Y-tunnus 0193169-1
Yhteyshenkilö Merja Ahola
Postiosoite Jäämerentie 1
Postinumero 99600
Postitoimipaikka Sodankylä
Maa Suomi
Puhelin +0408094955
Sähköpostiosoite merja.ahola@sodankyla.fi
Faksi +35816618102
Internet-osoite (URL) http://www.sodankyla.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/sodankyla?id=246158&tpk=5fe9ef62-c17e-4b1c-99f8-ebd1d650ffdf
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Peruna, juurekset ja tuoretuotteet
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
246158
Hankinnan kuvaus

Sodankylän kunta pyytää tarjousta perunasta, juureksista sekä tuorevihanneksista ja hedelmistä ja niiden toimittamisesta Sodankylän kunnan ruokapalveluun. Tarjouspyynnössä on tuoteluettelosivulla tuotteita, joista pyydämme nettohintaa. Tuotemäärät ovat arvioituja vuosikulutusmääriä, jotka eivät kuitenkaan sellaisenaan sido ostajaa. Osatarjouksia otetaan huomioon ja hyväksytään tuoteryhmäkohtaisesti. Kunkin tuoteryhmän osalta tuotteista on tarjottava 90 – prosenttisesti tuoteryhmän yhteenlasketusta voluumista, jotta osatarjous kyseisestä tuoteryhmästä voidaan hyväksyä. Pyydämme huomioimaan että tarjouspyynnön nimikkeille on tarjottava oikeita tuotteita. Pyrimme ostotoiminnassamme toimimaan taloudellisesti ja kontrolloidusti. Valittu toimittaja tekee ostajalle tarjotuista tuotteista hinnoitellun tuoteluettelon. Hankinnan vaatimukset Tuotteiden tulee täyttää elintarviketurvallisuuden vaatimukset ja yleiset ravitsemussuositukset. Tuotteiden jäljitettävyys tulee toteutua EU:n elintarvikeasetuksen (178 / 2002) mukaisesti ja tuotteiden tulee olla GNO –vapaita. Tarjottavien tuotteiden raaka-aineiden tulee olla puhtaudeltaan korkealaatuisia ja alkuperältään jäljitettäviä, jonka avulla voidaan elintarvikelain (23 /2006) 17§ mukaisesti riittävällä tarkkuudella yhdistää tiedot saapuneista ja lähteneistä eristä toisiinsa. Elintarvikkeista on ilmoitettava alkuperämaa myös täydennyserille. Kylmäkuljetusta vaativiin elintarvikkeisiin on liitettävä selvitys kylmäketjun hallinnasta. Tuoteselosteissa tulee olla selkeät suomenkieliset tuoteselosteet

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Maa-, karja-, kala- ja metsätaloustuotteet sekä vastaavat tuotteet. (03000000-1)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Suomi (FI)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2020 - 31.12.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Rahoitukseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vaatimukset Voittajalta Sodankylän kunta tarkistaa asiakirjojen oikeellisuuden hankintalain mukaisesti. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois tarjoajat, jotka ovat laiminlyöneet alla olevien maksujen suorittamista tai joita koskee hankintalain 54 § mukainen poissulkemisperuste.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjoajan on liitteessä 4 vakuutettava, että tultuaan valituksi, hän pystyy toimitusvaiheessa toimittamaan tilaajavastuulain 5 § 1 mom. mukaiset selvitykset: 1. Onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118 / 1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisävero velvollisten rekisteriin. 2. Kaupparekisteriote 3. Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus, tai todistus siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. 4. Todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksuja koskeva suunnitelma on tehty. 5. Selvitys työhön soveltuvista työehtosopimuksista tai keskeneräisistä työehdoista.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa käytetään avointa menettelyä, kaikki halukkaat toimijat voivat tehdä tarjouksen. Hankinnoissa noudatetaan julkisissa hankinnoissa noudatettavaa lakia. Hankinnasta on julkaistu ilmoitus Hilma-ilmoituskanavalla 3.7.2019 sähköisessä tietokannassa: www.hankintailmoitukset.fi/hilma.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
6.9.2019 12.00
Lisätietoja

Tarjoajan yhdenvertaisuuden varmistamiseksi tarjoukset liitteineen tulee toimittaa sähköisessä järjestelmässä 6.9.2019 klo. 12.00 mennessä. Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessa sähköpostiosoitteensa hankintapäätöksen tiedoksiantoa varten.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin