«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Sivakka-yhtymä Oy / Vaskitie 1 : Sivakka-yhtymä Oy / Vaskitie 1, Hybridi -lämmitysjärjestelmä

03.07.2019 12:25
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014791

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Sivakka-yhtymä Oy / Vaskitie 1
Y-tunnus 2110850-4
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Oulun Sivakka Oy / Rakennuttaminen
Yhteyshenkilö Kari Puotiniemi
Postiosoite Myllytullinkatu 4
Postinumero 90130
Postitoimipaikka Oulu
Maa Suomi
Puhelin +358447108171
Sähköpostiosoite kari.puotiniemi@sivakka.fi
Internet-osoite (URL) https://www.sivakka.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/oulunsivakka?id=245580&tpk=2ca774d9-ce64-4b0c-8c8a-80552b717abe
Hankintayksikön luonne
Muu: Kuntaomisteinen osakeyhtiö
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Sivakka-yhtymä Oy / Vaskitie 1, Hybridi -lämmitysjärjestelmä
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
451
Hankinnan kuvaus

Pyydämme tarjousta hybridi -lämmitysjärjestelmätoimituksesta kiinteistöön, jonka peruslämmönlähteenä on kaukolämpö. Kaukolämmön kokonaisvuosikulutus on noin 300 MWh. Kiinteistön nykyinen kaukolämmönalajakokeskus uusitaan tarjouspynnön liitteessä esitetyn kytkentäkaavion mukaiseksi. Lämmityksen mitoitustehona käytetään 175 kW ja käyttöveden mitoitustehona 300 kW. Toimitukseen sisältyy lämmönjakokeskus, kaukolämmön paluupuolen lämmönsiirtopaketti, lämpöpumppu sisältäen lämmönsiirtopaketin, virtauksensäätöyksikkö, varaaja, täyttöpumppaamo ja poistoilman LTO-yksikkö. Lisäksi järjestelmään tehdään valmiudet liittää jäteveden lämmöntalteenotto lämpimän käyttöveden esilämmittämiseksi. Toimitukseen sisältyy lisäksi laitteistoja ohjaava automaatiojärjestelmä suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. Järjestelmä toimitetaan sääsuojatusti kohteeseen, asennus ei sisälly tähän hankintaan.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Lämmöntalteenottolaitteet. (44622100-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Oulu (K564)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
16.8.2019 - 29.11.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Vaatimukset esitetty yksilöidysti hankintailmoituksen kohdassa Soveltuvuusvaatimukset.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Esitetty hankintailmoituksen kohdassa Soveltuvuusvaatimukset.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintaan sisältyy järjestelmän toimitus ja käyttöönotto tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa kerrotussa laajuudessa. Järjestelmän asennus ei sisälly tähän hankintaan.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous voidaan antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
16.8.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin