«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus (Tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen):
Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala : Ennakkoilmoitus: Luonnontieteellisten opetusvälineiden hankinta

04.07.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014789
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 128-312148

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:PL 51300
Postinumero:00099
Postitoimipaikka:Helsingin kaupunki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Viljami Packalén
Puhelin:+358 93108600
Sähköpostiosoite:viljami.packalen@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helsinki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=245950&tpk=ab5859f0-d63b-48b6-9025-264b98049e77

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Ennakkoilmoitus: Luonnontieteellisten opetusvälineiden hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Opetuslaitteet. (39162100-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on luonnontieteelisten opetusvälineiden ja -tarvikkeiden hankinta Helsingin kaupungin, kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle. Luonnontieteellisillä opetusvälineillä tarkoitetaan mm. fysiikan, kemian, matematiikan, maantiedon, biologian ja terveystiedon opetuksessa käytettäviä tuotteita- ja välineitä sekä kemikaaleja. Tarkoituksena on perustaa puitejärjestely yhden tai useamman toimittajan kanssa. Sopimuskauden pituus, toimittajien määrä ja hankinnan tarkempi sisältö määritellään lopullisessa tarjouspyynnössä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Ryhmä 1
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Opetuslaitteet. (39162100-6)
Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun ottamatta silmälaseja). (38000000-5)
Kemialliset tuotteet. (24000000-4)
Kasvatukseen liittyvät laitteet. (39162000-5)
Opetustarvikkeet. (39162110-9)
Laboratoriokalusteet. (39180000-7)
Tukitoiminnot. (33180000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsingin seutu (S011)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osatarjousryhmittely sekä lopulliset osatarjousryhmien lukumäärät ilmenevät lopullisesta tarjouspyynnöstä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Ryhmä 2
Osa nro:
Ryhmä 2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Opetuslaitteet. (39162100-6)
Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun ottamatta silmälaseja). (38000000-5)
Kemialliset tuotteet. (24000000-4)
Kasvatukseen liittyvät laitteet. (39162000-5)
Opetustarvikkeet. (39162110-9)
Laboratoriokalusteet. (39180000-7)
Tukitoiminnot. (33180000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osatarjousryhmittely sekä lopulliset osatarjousryhmien lukumäärät ilmenevät lopullisesta tarjouspyynnöstä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
30.8.2019

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ilmenee lopullisesta tarjouspyynnöstä.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ilmenee lopullisesta tarjouspyynnöstä.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Ilmenee lopullisesta tarjouspyynnöstä.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ilmenee lopullisesta tarjouspyynnöstä.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Ilmenee lopullisesta tarjouspyynnöstä.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot:

Tämä ei ole vielä tarjouspyyntö, vaan ennakkoilmoitus tulevasta hankinnasta. Pyydämme hankinnasta kiinnostuneita toimittajia ilmoittautumaan mahdollista teknistä vuoropuhelua varten sähköpostitse osoitteeseen: viljami.packalen@hel.fi 5.8.2019 klo 16.00 mennessä. Ennakkoilmoituksessa ilmoitetut tiedot hankinnasta sekä hankintamenettelystä ovat alustavia näkemyksiä ja lopullinen hankintailmoitus ja tarjouspyyntö voivat poiketa tässä ennakkoilmoituksessa mainituista tiedoista. Ilmoittautuminen tekniseen vuoropuheluun ei ole edellytys mahdolliseen myöhemmin toteutettavaan kilpailutukseen osallistumiselle eikä sido siihen osallistuvia tahoja. Tekniseen vuoropuheluun osallistuneille tahoille ei makseta korvausta.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
3.7.2019
«« Takaisin