«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Poliisihallitus : Tietoliikenneyhteydet ja tietokantaohjelmistot rahapelitoiminnan valvontajärjestelmään

04.07.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014785
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 128-313411
Tarjoukset 23.08.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=230515&tpk=561d09ea-2b98-4415-96c4-93669271d093

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Poliisihallitus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2288666-6
Postiosoite:Asemapäällikönkatu 14
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankinnat.poliisihallitus@poliisi.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.poliisi.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)http://www.arpajaishallinto.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=230515&tpk=561d09ea-2b98-4415-96c4-93669271d093
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen järjestys ja turvallisuus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tietoliikenneyhteydet ja tietokantaohjelmistot rahapelitoiminnan valvontajärjestelmään
Viitenumero:
POL-2019-20851
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietoliikenneverkko. (32412000-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinta koostuu kahdesta osa-alueesta: 1. Rahapelitoiminnan valvontajärjestelmän tietoliikenneyhteydet 2. Rahapelitoiminnan valvontajärjestelmän tietokantaohjelmistot Hankinnan kohteeseen liittyvät tekniset ja toiminnalliset vaatimukset on esitetty osa-aluekohtaisissa kuvauksissa sekä tarjouspyynnön kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit. Valvontajärjestelmiin ole mahdollista toteuttaa etähuoltoyhteyksiä. Kaikki asennus-, huolto ja ylläpitotoimet tulee tarjota onsite- palveluina. Tarjouspyyntö ei sisällä räätälöityjä ohjelmistotoimituksia.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia
Hankintaviranomainen varaa oikeuden tehdä sopimuksia, joissa yhdistetään seuraavat osat tai osien ryhmät: Hankintayksikkö voi yhdistää osa-alueiden sopimukset, mikäli osa-alueille valikoituu sama toimittaja

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
RAHAPELITOIMINNAN VALVONTAJÄRJESTELMÄN TIETOLIIKENNEYHTEYDET
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tietoliikenneverkko. (32412000-4)
Tietoliikennelaitteet. (32570000-9)
Tietoliikennelaitteiden asentaminen. (51300000-5)
Tietoliikennejärjestelmän ylläpito. (50334400-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tarjoajan tulee tarjota rahapelitoiminnan valvontajärjestelmän tietoliikenneratkaisut palomuureineen ja lähiverkon kytkimineen toimintakuntoon asennettuna tilaajan osoittamiin kohteisiin. Tarvittavat tietoliikenneyhteydet on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 1 RaVa_Päätaso_Final Tietoliikenneyhteyksien vaatimukset on esitetty tarjouspyynnön kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit. Pääjärjestelmien konesalien välinen pääyhteys (kts. Liite 1) tullaan vaihtamaan sopimuskauden aikana Veikkaus Oy:n kilpailuttaman konesalitarjoajan käyttämään runkoverkkoon. Tämän pääyhteyden osalta sopimuskausi voi siten olla lyhyempi kuin 5 + 1 + 1 vuotta, riippuen Veikkaus Oy:n vireillä olevan ICT-hankinnan kilpailutuksen valmistumisesta. Muihin vaadittaviin yhteyksiin Veikkaus Oy:n hankinnalla ei ole vaikutusta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Toimitusaika50
Hinta 50
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:60 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan sopimuskauden jälkeen jatkaa kahdella erillisellä optiovuodella. Sopimuksen enimmäisvoimassaoloaika on täten 5 + 1 +1 vuotta.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Optiokausi 1 + 1 vuotta

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
RAHAPELITOIMINNAN VALVONTAJÄRJESTELMÄN TIETOKANTAOHJELMISTOT PALVELUINEEN
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tietokantaohjelmatuotteet. (48611000-4)
Ohjelmistojen ylläpito- ja korjauspalvelut. (72267000-4)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tarjoajan tulee tarjota rahapelitoiminnan valvontajärjestelmän raportointi- ja tietokantaohjelmistot asennettuna tuki- ja ylläpitopalveluineen. RAPORTOINNIN TIETOKANTAOHJELMISTO Tietokannan tauluihin on tallennettu useita satoja miljoonia rivejä ja kannan tulee käsitellä tietoa mahdollisimman tehokkaasti esimerkiksi taulujen ja indeksien osituksella (partition) tai muulla vastaavalla menetelmällä. Raportoinnin tietokantaohjelmisto asennetaan erillisille palvelimille Riihimäen tuotantoympäristöön ja sovellustoimittajan virtualisoituun kehitysympäristöön pääkaupunkiseudulle. Tällä hetkellä Riihimäen järjestelmän tietokantaversio on Oracle Enterprise Edition. Kehitysympäristön versio on Oracle Standard Edition. Tietokannan ohjelmisto pitää olla tuettu ja sitä päivitetään vuosittain huollon yhteydessä. PÄÄJÄRJESTELMÄN TIETOKANTAOHJELMISTO Tuotannon tietokantaohjelmisto asennetaan peliyhtiön pelijärjestelmän yhteydessä olevaan virtuaalisoituihin pääjärjestelmiin. Lisenssinä on tällä hetkellä Oracle Standard Edition (SE2).

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Toimitusaika50
Hinta 50
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:60 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan sopimuskauden jälkeen jatkaa kahdella erillisellä optiovuodella. Sopimuksen enimmäisvoimassaoloaika on täten 5 + 1 +1 vuotta.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

optiokausi 1 + 1 vuotta

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Ohjelmistoille suoritetaan käyttötestaus Riihimäen järjestelmässä ennen niiden asennusta pääjärjestelmiin (kts. tarjouspyynnön liite 1).

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso tarjouspyynnön rakenteellinen ESPD lomake

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
23.8.2019 14:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31.12.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:26.8.2019 09:30

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
3.7.2019
«« Takaisin