«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala : Kiinteistönhoito, kori 3

04.07.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014782
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 128-313410
Tarjoukset 30.08.2019 klo 09.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=231828&tpk=deadddc2-3d8c-4220-80b9-645b652a826a

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:PL 58224
Postinumero:00099
Postitoimipaikka:Helsingin kaupunki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kymp.yllapito@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helsinki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=231828&tpk=deadddc2-3d8c-4220-80b9-645b652a826a
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kiinteistönhoito, kori 3
Viitenumero:
HEL 2019-006597
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Korjaus- ja huoltopalvelut. (50000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena olevat kiinteistöpalvelut kohdistuvat osaan hankintayksikkönä toimivan Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan hallinnoimista kiinteistöistä. Kohteet sijaitsevat Helsingissä. Kohteet on lueteltu tarjouslomakkeessa (liite 6). Palvelusopimus yhden tarjoajan kanssa. Sopimuksen piiriin kuuluvista tehtävistä ja niiden sisällöstä on kerrottu tarkemmin Palvelukuvauksessa (liite 1) ja kohdekohtaisissa sähköisissä huoltokirjoissa, joihin pääsy ja sisältö on selvitetty liitteessä 3 sekä tarjouspyynnön muissa liitteissä. Yrityksen tulee toimittaa tarjouspyynnön liitteenä 4 toimitettu salassapitositoumus täytettynä ja allekirjoitettuna kohdassa VI.3 Lisätiedot esitetyllä tavalla. Huoltokirja on jatkuvassa käytössä ja sen sisältöä päivitetään.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsingin seutu (S011)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kuvaus sopimuksen piiriin kuuluvista tehtävistä ja niiden sisällöstä on kerrottu tarkemmin tarjouspyynnön liitteinä olevissa asiakirjoissa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu0%
Hinta 100 %
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:2.1.2020 -
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset esitetään ESPD-osassa ja muualla tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Ehdot esitetään sopimusliitteessä.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
30.8.2019 09:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:30.8.2019 09:05

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.3) Lisätiedot:

LUOTTAMUKSELLINEN AINEISTO Sopimuksen piiriin kuuluvista tehtävistä ja niiden sisällöstä on kerrottu tarkemmin kohdekohtaisissa huoltokirjoissa. Huoltokirja on jatkuvassa käytössä ja sen sisältöä päivitetään. Huoltokirja sisältää Helsingin kaupungin kaupunkiympäristö toimialan luottamuksellista aineistoa. Tarjoajien tulee toimittaa tarjouksen liitteenä allekirjoitettu salassapitositoumus (tarjouspyynnön liite 4). Salassapitositoumus on allekirjoitettava henkilön/henkilöiden toimesta, jolla/joilla on siihen yrityksen kaupparekisteriotteesta todennettavissa oleva laillinen oikeutus.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Esitetään hankintapäätöksen muutoksenhakuliitteessä.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
3.7.2019
«« Takaisin