«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Vantaan kaupunki : Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolakien mukaisten kuljetuspalvelujen hankinta Keravan ja Vantaan kaupungeille

03.07.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014771
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 127-310863
Tarjoukset 11.09.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/vantaa?id=231650&tpk=c3503d72-8108-45a5-95c2-5198bfd273aa

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Vantaan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0124610-9
Postiosoite:PL 1100
Postinumero:01030
Postitoimipaikka:Vantaan kaupunki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:soster.hankinnat@vantaa.fi
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vantaa.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Keravan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0127485-5
Postiosoite:PL 123
Postinumero:04201
Postitoimipaikka:Kerava
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:soster.hankinnat@vantaa.fi
NUTS-koodi:Kerava (K245)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.kerava.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Vantaan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0124610-9
Postiosoite:PL 1100
Postinumero:01030
Postitoimipaikka:Vantaan kaupunki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:soster.hankinnat@vantaa.fi
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vantaa.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/vantaa

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/vantaa?id=231650&tpk=c3503d72-8108-45a5-95c2-5198bfd273aa
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolakien mukaisten kuljetuspalvelujen hankinta Keravan ja Vantaan kaupungeille
Viitenumero:
VD/6909/02.08.00.00/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta). (60000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tällä tarjouspyynnöllä Keravan ja Vantaan kaupungit (jäljempänä Tilaajat) pyytävät tarjousta vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaan järjestettävistä kuljetuksista sekä kuljetuspalveluun liittyvistä tilausvälityspalveluista. Hankinnan tavoitteena on turvata kaikkien vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolakien mukaisten kuljetuspalveluasiakkaiden yhdenvertainen ja luotettava mahdollisuus lakisääteisiin asiointimatkoihin sekä säännöllisiin työ- ja opiskelumatkoihin heille myönnettyjen matkaoikeuksien mukaan. Hankittavaan kokonaisuuteen kuuluvat kaikki Keravan ja Vantaan kaupunkien VPL:n ja SHL:n mukaiset taksimatkat sekä niiden välityspalvelut tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Hankinnan osakohteet ovat: 1. Tavalliset taksikuljetukset 2. Esteettömät taksikuljetukset Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä kuljetuspalvelujen hankinta. Hankinnassa käytetään avointa menettelyä, joten kaikki halukkaat voivat tehdä tarjouksen.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 41000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Tavalliset taksikuljetukset
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tieliikennepalvelut. (60100000-9)
Taksipalvelut. (60120000-5)
Kuljetusten tuki- ja apupalvelut; matkatoimistopalvelut. (63000000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Katso tarjouspyyntöasiakirjat

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.4.2020 - 31.3.2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimuskauden jälkeen sopimusta voidaan jatkaa yhdellä (1) optiovuodella. Option käyttämisestä ilmoitetaan kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimuskauden jälkeen sopimusta voidaan jatkaa yhdellä (1) optiovuodella. Option käyttämisestä ilmoitetaan kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Esteettömät taksikuljetukset
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tieliikennepalvelut. (60100000-9)
Taksipalvelut. (60120000-5)
Kuljetusten tuki- ja apupalvelut; matkatoimistopalvelut. (63000000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Katso tarjouspyyntöasiakirjat

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.4.2020 - 31.3.2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimuskauden jälkeen sopimusta voidaan jatkaa yhdellä (1) optiovuodella. Option käyttämisestä ilmoitetaan kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimuskauden jälkeen sopimusta voidaan jatkaa yhdellä (1) optiovuodella. Option käyttämisestä ilmoitetaan kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Esitetään tarjouspyyntöasiakirjoissa

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Esitetään tarjouspyyntöasiakirjoissa

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 3

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
11.9.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 8 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:11.9.2019 14:00
Paikka: Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.3) Lisätiedot:

Katso tarjouspyyntöasiakirjat

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
3.7.2019
«« Takaisin