«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista:
Rajavartiolaitos : Märkäkellojärjestelmä

08.07.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014760
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 130-320660
Osallistumishakemukset 8.8.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Pl 3
FIN-00131
Helsinki

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Virallinen nimi Rajavartiolaitos
Postiosoite Pl 3
Postinumero FIN-00131
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Sähköpostiosoite kaupallinen_yksikko.rvle@raja.fi
Hankkijaprofiilin osoitewww.raja.fi
Osoite, josta saa lisätietoja

Ks. edellä yhteyspiste(et)

I.2 Hankintaviranomaisen tyyppi

Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisjaostot

I.3 Pääasialliset toimialat

Yleinen järjestys ja turvallisuus

I.4 Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden viranomaisten puolesta
Ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1 Kuvaus
II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi

Märkäkellojärjestelmä

II.1.2 Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Tavarahankinnat
NUTS-koodi Suomi (FI)
II.1.5 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus

Hankinnan kohteena on märkäkellojärjestelmä ulkovartiolaiva Turvalle.

II.1.6 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö
Sukeltajien tukialukset. (34513350-4)
II.1.6 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Lisäkohde (-kohteet)
Päänimikkeistö
Sukellusvälineet tai lisävarusteet. (37412240-3)
II.1.8 Sopimus on jaettu osiin
Ei
II.1.9 Eri vaihtoehdot hyväksytään

Ei

II.2 Sopimuksen määrä tai laajuus

II.2.1 Kokonaismäärä tai laajuus

Hankinnan laajuus määritellään tarkemmin tarjouspyynnössä, joka lähetetään tarjoajaksi valituille ehdokkaille. Järjestelmä koostuu useasta osa-alueesta ja sen tulee toimia kokonaisuutena. Järjestelmäkokonaisuuteen kuuluu mm:

• Kahden sukeltajan märkäkello

• Laskujärjestelmä (LARS)

• Sukelluspaneeli (4 linjaa; sukeltaja 1, sukeltaja 2, stand-by sukeltaja ja märkäkello)

• Tukipalvelu

• Kriittisten varaosien varastointi

• Ylläpitokoulutus

• Asennus

Ennakoitu arvo tai hintahaarukka ilman arvonlisäveroa:

1000000 EUR

II.2.2 Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia

Ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.2 Osallistumisehdot

III.2.1 Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida:

kts osallistumishakemus

Alihankkijoiden henkilökohtaista tilannetta koskevat perusteet (jotka voivat aiheuttaa heidän hylkäämisensä), myös ammatti- tai kaupparekistereihin:

kts osallistumishakemus

III.2.2 Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida:

kts osallistumishakemus

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t)

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida:

kts. osallistumishakemus

III.2.3 Tekninen suorituskyky

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida:

kts. osallisumishakemus

III.3 Palveluja koskevien hankintasopimusten erityiset ehdot

III.3.1 Palvelun suorittaminen rajattu tietylle ammattikunnalle
Ei

IV kohta: Menettely

IV.1 Menettelyn luonne
IV.1.1 Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.2 Sopimuksentekoperusteet
IV.2.1 Sopimuksentekoperusteet

Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon eritelmissä tai tarjouspyynnössä taikka neuvottelukutsussa esitetyt perusteet

IV.3 Hallinnolliset tiedot
IV.3.1 Hankintayksikön asiakirja-aineistolle antama viitenumero

RVLDno-2019-1065

IV.3.4 Osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
8.8.2019 klo 12.00
IV.3.6 Kieli (kielet), jo(i)lla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan laatia

suomi (FI)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4 Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1 Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
8.7.2019

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

00 Osallistumispyyntö.pdf

01 Liite 1 osallistumishakemuslomake.docx

02 Liite 2 Turvallisuussopimusmalli.docx

02 Liite 2.1 Osapuolten yhteystiedot turvallisuussopimukseen liittyen.docx

02 Liite 2.2 Ohje sidosryhmille salassa pidettävien tietojen käsittely.pdf

02 Liite 2.3 Vaitiolositoumus.docx

02 Liite 2.4 Tietoturvallisuuden verkkokoulutus.pdf

«« Takaisin