«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Kiertokapula Oy : Betonin, tiilen ja asfaltin käsittely

03.07.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014717
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 127-310797
Tarjoukset 17.09.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/kiertokapula?id=239042&tpk=110ca365-9c31-4876-b075-09abbcc24dfb

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kiertokapula Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0919068-0
Postiosoite:Vankanlähde 7
Postinumero:13100
Postitoimipaikka:Hämeenlinna
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Eveliina Jokijärvi
Puhelin:+358 757530000
Sähköpostiosoite:eveliina.jokijarvi@kiertokapula.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.kiertokapula.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/kiertokapula

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/kiertokapula?id=239042&tpk=110ca365-9c31-4876-b075-09abbcc24dfb
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Ympäristö

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Betonin, tiilen ja asfaltin käsittely
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Jätteisiin liittyvät palvelut. (90500000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Urakka koskee Kapulan ja Karanojan jätteidenkäsittelyalueille vastaanotettavan betonin, tiilen ja asfaltin käsittelyä ja murskausta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöasiakirjoissa ja sen liitteissä esitetyt asiat ovat toimeksiantoon sisältyviä minimivaatimuksia, joiden mukaisesti urakoitsija tarjouksen tekemällä sitoutuu toimeksiannon toteuttamaan. Tarjouskilpailun voittava urakoitsija velvoitetaan hyväksymään palveluhankinnan sisältö sopimukseen sellaisenaan. Urakan katsotaan olevan laajudeltaan tarkoituksenmukaisen kokoinen, joten sitä ei ole jaettu osiin. Tarjous on sitova ja se tulee tehdä suomen kielellä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Hämeenlinnan seutu (S051) , Hyvinkää (K106)
Hyvinkää
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Urakka koskee Kapulan ja Karanojan jätteidenkäsittelyalueille vastaanotettavan betonin, tiilen ja asfaltin käsittelyä ja murskausta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Urakkaan sisältyy kalustokuljetukset käsittelypaikoille, betoniin, tiileen tai asfalttiin kuulumattomien jätteiden poisto käsiteltävästä materiaalista, betonikappaleiden pulverointi murskattavaan palakokoon, murskattavan materiaalin syöttö murskalle, betonin, tiilen ja asfaltin murskaus, metallin erottaminen murskeesta, seulonta sekä murskeiden kuljetus tilaajan osoittamaan varastopaikkaan jätteidenkäsittelyalueella.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 - 31.12.2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Urakkaan kuuluu enintään kahden (2) vuoden optio. Option käytöstä päättää tilaaja. Tilaajalla on yksinomainen oikeus omalla päätöksellään jatkaa palveluhankintaa tämän tarjouskilpailun perusteella ajalle 1.1.2023-31.12.2024 siten, että option pituus voi vaihdella välillä 0 kk - 2 vuotta.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ks. ESPD-kohta.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
17.9.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 4 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:17.9.2019 13:00
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaamista koskeva päivämäärä ei sido Kiertokapula Oy:tä, eikä tarjousten avaamistilaisuus ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
2.7.2019
«« Takaisin