«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä : Ketterä hankintatoimisto

03.07.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014710
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 127-310783
Tarjoukset 23.08.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/keusote?id=245364&tpk=b378fe87-8311-4200-9d6c-fd7618f2a32b

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2844969-4
Postiosoite:PL 46
Postinumero:05801
Postitoimipaikka:Hyvinkää
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Riku Kosunen
Puhelin:+358 407512145
Sähköpostiosoite:riku.kosunen@keusote.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.keski-uudenmaansote.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/keusote

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/keusote?id=245364&tpk=b378fe87-8311-4200-9d6c-fd7618f2a32b
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Ketterä hankintatoimisto
Viitenumero:
KEUDno-2019-1039
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Keski-Uudenmaan Sote kuntayhtymä pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Ketterästä hankintatoimisto -ratkaisusta (myöhemmin myös LPO tai LPO-palvelu). Haemme yhtä (1) Toimittajaa, joka tuottaa LPO-palvelun kokonaisvastuullisesti Tilaajan käyttöön. Tarjouspyynnön kohde on tarkemmin kuvattu liitteessä 2 – Hankinnan kohde ja liit-teessä 3 – Hankinnan kohteen tarkennus.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan tavoitteena on kilpailuttaa Keski-Uudenmaan Sote kuntayhtymän käyttöön ketterä hankintatoimistoratkaisu ja siihen liittyvät asiantuntijapalvelut. Ratkaisu integroituu osaksi tuotteistettua kokonaisuutta idean käsittelystä tarjousten vertailuun ja tuotteistetun mallin kehittämiseen (liite 1 – ideasta vertailuun). Ketterällä hankintatoimisto-ratkaisulla tavoitellaan mahdollisimman pitkälle tuotteistettua hankintaprosessia määrittelystä tarjousten vertailuun ja mallin kehittämiseen. Ratkaisu jakautuu seuraaviin kokonaisuuksiin: • Perusprosessi - Hankinnan valmistelu • Perusprosessi - Tuotteistettu ketterä määrittely • Perusprosessi - Kilpailutus ja tarjousvertailu • Perusprosessi - Toimintamallin kehittäminen • Tukiprosessi - Määrittely • Tukiprosessi - Hankintasopimusmallit • Tukiprosessi - Kokonaisarkkitehtuurityö Kilpailutuksen voittaja sitoutuu siihen, että se ei osallistu sopimusaikana Tarjoajan roolissa Keusoten järjestämiin kilpailutuksiin tai että sillä ei ole sidoksia mahdollisiin muihin Tarjoajiin (Liite 7 – Sitoumuslomake). Hankintakokonaisuus on tarkemmin kuvattu liitteessä 2 – Hankinnan kohde ja liitteessä 3 – Hankinnan kohteen tarkennus.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimuksen määräaikainen kesto on kaksi (2) vuotta sopimuksen allekirjoituksesta. Sen jälkeen Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana Tilaajan kolmen (3) kuukauden ja Toimittajan kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Hankintaa ei jaeta osiin, koska sen toteutus olisi liian monimutkainen, mikäli toimittajia olisi useampi.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
23.8.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:23.8.2019 12:01
Paikka: Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
2.7.2019
«« Takaisin