«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Jämsän seurakunta : Särkisaaren leirikeskuksen peruskorjaus

03.07.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014706
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 127-309821
Osallistumishakemukset 09.08.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Jämsän seurakunta
Ilari Pallas
Koskentie 30
42100
Jämsä
Puh. +358408050011

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Jämsän seurakunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1636878-2
Postiosoite:Koskentie 30
Postinumero:42100
Postitoimipaikka:Jämsä
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Ilari Pallas
Puhelin:+358 408050011
Sähköpostiosoite:ilari.pallas@evl.fi
NUTS-koodi:Jämsä (K182)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.jamsanseurakunta.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-014706/attachments

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Virkistys, kulttuuri ja uskonto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Särkisaaren leirikeskuksen peruskorjaus
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Vapaa-ajan-, urheilu-, kulttuuri-, majoitus- ja ravintolarakennusten rakentamistyöt. (45212000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Särkisaaren leirikeskuksen peruskorjaus

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Jämsä (K182)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Särkisaarentie 365

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Särkisaaren leirikeskuksen peruskorjaus toteutetaan kokonaisurakkana. Lämmitysjärjestelmä vaihdetaan maalämpöön ja keittiö uusitaan kokonaan.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:9.9.2019 - 28.2.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): kyllä
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Muutos- ja erillishintatyöt; Mikäli tilaaja ja urakoitsija eivät pääse yhteisymmärrykseen muutostyön työ- ja kustannusmääristä, käytetään määrien laskemiseksi RATU 2016 työaika- ja menekkimäärityksiä. Urakoitsijan urakkahintaan tulee sisältyä mahdollisten lisä- ja muutostöiden varalta seuraavat tuntimäärät: rakennusammattimies 100 h, rakennusmies 50 h, lv-ammattimies 30 h, iv-ammattimies 30 h, sähköammattimies 30 h. Urakoitsijan tulee antaa tarjouskaavakkeessa sidotut tuntihinnat, sisältäen palkka-, matka-, työnjohto- ja yleiskulut sekä päivärahakorvaukset, esitetyille ammattiryhmille. Nämä tunnit huomioidaan lisä- ja muutostöiden työtuntikustannuksissa niin pitkälti kuin esitettyä tuntireserviä on jäljellä. Poikkeamat suuntaan tai toiseen hyvitetään.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tilaaja edellyttää, että kaikki hankkeen urakoitsijat ja toimijat ovat mukana Tilaaja-vastuu.fi luotettava kumppani-ohjelmassa tarjousta antaessaan. Tilaajavastuu.fi luotettava kumppani -ohjelmasta on saatavissa selvitykset keskitetysti ja niissä tapahtuvat muutokset automaattisesti valvottavissa. Muuna luotettavana selvityksenä pidetään mm. Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämää voimassaolevaa pätevyystodistusta. Selvitykset eivät saa olla 2 kk:tta vanhempia. Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta samanlainen selvitys verojäämistä ja työnantajamaksujen suorittamisesta kuin itseltään vaaditaan.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Tilaajalla ja urakan tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä. Urakoitsijan tai hänen edustajan tulee tutustua kohteeseen urakkatarjouspyynnössä esitettynä ajankohtana hyväksyttävän urakkatarjouksen jättämiseksi. Euron arvon mahdollista muuttumista ei oteta huomioon urakkasummaan vaikuttavana tekijänä. Urakkaa ei sidota indeksiin. Urakoitsijat sitoutuvat noudattamaan veroviranomaisten ohjeita menettelystä rakennustyöhankkeissa. Työmaan vastaavan mestarin on päästävä tarpeen mukaan päivittäin työmaalle. Vastaavan mestarin tulee olla kokonaisurakoitsijalla vakituisessa palkkasuhteessa. urakoitsijan viimeisen kolmen vuoden yhteen laskettu veroton liikevaihto on oltava vähintään 5.000.000 EUR.

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 124-301887
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
9.8.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot:

Urakoitsijat saavat ottaa vesi- ja sähkö- ja lämpöenergiaa kiinteistön laitteista. Urakoitsijalta ei peritä korvauksia kiinteistön laitteista otetusta energiasta. Mikäli työn tekeminen edellyttää energiapisteiden tai liittymien rakentamista vastaa niistä urakoitsija.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
2.7.2019

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
ARK772 SÄRKISAAREN LEIRIKESKUS TARJOUSLOMAKE.pdf
ARK772 SÄRKISAAREN LEIRIKESKUS TARJOUSPYYNTÖ.pdf
ARK772 SÄRKISAAREN LEIRIKESKUS URAKKAOHJELMA.pdf
«« Takaisin