«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Senaatti-kiinteistöt : Joensuun virastotalon peruskorjauksen pää, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu

03.07.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014693
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 127-310819
Tarjoukset 06.08.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7243

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Senaatti-kiinteistöt
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1503388-4
Postiosoite:Kallanranta 11
Postinumero:PL 1054
Postitoimipaikka:70101 Kuopio
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jarkko Karvonen
Sähköpostiosoite:jarkko.karvonen@senaatti.fi
NUTS-koodi:Joensuu (K167)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.senaatti.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7243

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7243
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Joensuun virastotalon peruskorjauksen pää, arkkitehti- ja sisustussuunnittelu
Viitenumero:
A13953
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehtipalvelut. (71200000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinta käsittää Joensuun virastotalon peruskorjauksen pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelun.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Karjala (FI1D3)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta käsittää pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelun koskien Joensuun virastotalon peruskorjausta tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:2.9.2019 -
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan tulee täyttää tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet seuraavasti:

- Yritys on oltava merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin.

arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ja kaupparekisteriin:

- Yrityksellä ei saa olla verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa tai jos on, on tämän pystyttävä esittämään viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä,

- Yrityksellä on oltava todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai.

mikäli erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja on, tämän on pystyttävä esittämään tätä koskeva maksusopimus:

- Yrityksen on sovellettava työehtosopimusta tai keskeisiä työehtoja ja tällä tulee olla työterveyshuolto järjestettynä sekä lakisääteinen tapaturmavakuutus,

- Mahdolliset hankintaa koskevissa asiakirjoissa muut määritellyt ehdot.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Vaatimukset esitetty hankintaa koskevissa asiakirjoissa.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
6.8.2019 14:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:7.8.2019 9:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
2.7.2019

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7243
«« Takaisin