«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Helsingin kaupungin asuntotuotanto : LVIA-SUUNNITTELU, Itäkeskus, asuntokortteli 45048/8 ja 9, purkava saneeraus

03.07.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014686
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 127-310926

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupungin asuntotuotanto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:PL 58226
Postinumero:00510
Postitoimipaikka:HELSINGIN KAUPUNKI
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Projektipäällikkö Sirpa Pylväs
Sähköpostiosoite:sirpa.pylvas@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.att.hel.fi/
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
LVIA-SUUNNITTELU, Itäkeskus, asuntokortteli 45048/8 ja 9, purkava saneeraus
Viitenumero:
2825002037
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tarjouspyyntö Helsingin Itäkeskukseen rakennettavien kahden asuinkerrostaloyhtiön ja autohallin tietomallinnetusta LVIA-suunnittelusta. Nykyiset rakennukset tontilla puretaan ja rakennetaan uusi umpikorttelimainen asuinkerrostalokokonaisuus. Suunnitteluun sisältyy LVIA-suunnittelu, tietomallintamalla tamän tarjouskyselyn mukaisesti. Suunnitteluun sisältyy purettavien rakennusten purkulupamenettelyyn, purkusuunnitteluun ja purkutyön urakkaan liittyvät tehtävät oman suunnittelualan osalta pääsuunnittelijan johdolla. Suunnittelukokonaisuus sisältää seuraavat perustettavat erilliset yhtiöt: - 45048/11, Haso Ystävyydenpuisto, ARA:n kustannusvalvoma asumisoikeuskohde - 45048/10, Heka Itäkeskus Kauppakartanonkatu 16, ARA:n kustannusvalvoma vuokratalokohde Hankinta kilpailutetaan yhtenä kokonaisuutena edullisen kustannustason saavuttamiseksi. Sopimus alkaa sopimuksen allekirjoituksella ja on voimassa, kunnes sopimusvelvoitteet on suoritettu rakennuttajan hyväksymällä tavalla.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 378730.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Rakennussuunnitteluvaiheessa kohde tulee suunnitella siten, että rakennusosaarviolla arvioidut rakennuskustannukset alittavat luonnoksissa esitettyjen tilojen mukaisen tavoitehinnan. Kustannuslaskelmat tekee rakennuttaja. KILPAILUN KOHDE: Korttelikokonaisuus, jossa rakennusoikeutta yhteensä 20300 k-m2, jonka lisäksi liiketilaa tulee olla vähintään 400 k-m2. Tontti 45048/11 Haso Ystävyydenpuisto • Rakennusoikeutta 9950 k-m2 • Kerrosluku 6 • Keskipinta-alatavoite noin 55-60 m2 • Tavoite 135 asuntoa • Autopaikat sijoittuvat pääosin tontille rakennettavaan pihakannen alaiseen pysäköintihalliin • VSS-tilat 235 m2 Tontti 45048/10, Heka Itäkeskus Kauppakartanonkatu 16 • Rakennusoikeutta 10350 k-m2 ja vähintään 400 k-m2 liiketilaa • Kerrosluku 6-8 • Keskipinta-alatavoite noin 50-55 m2 • Tavoite 139 asuntoa • Autopaikat sijoittuvat pääosin tontille rakennettavaan pihakannen alaiseen pysäköintihalliin • VSS-tilat 248 m2

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu70
Hinta 30
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 164-374985

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
LVIA-SUUNNITTELU, Itäkeskus, asuntokortteli 45048/8 ja 9, purkava saneeraus

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
16.1.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:6
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Hepacon Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0787141-5
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:378730.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

TONTIN PERUSTAMISOLOSUHTEET • Rakennettavuusselvitys on tämän tarjouspyynnön liitteenä • Tonttien johtokartta on tämän tarjouspyynnön liitteenä HUOLTOKIRJA Suunnittelutehtäviin sisältyy huoltokirjan ja asuntotuotannon tarkastusasiakirjan täyttäminen sekä niiden edellyttämät toimenpiteet asianomaisen suunnittelijan suunnitelmien ja valvonnan osalta sekä tarvittavien paikantamispiirustusten laatiminen. Huoltokirjaohje löytyy sähköisenä asuntotuotannon "Ohjeet ja mallit" -nettisivulta. RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Suunnittelija vastaa rakennustuotteiden kelpoisuuden selvittämisestä suunnittelu- ja työmaa-aikana yhteistyössä muiden suunnittelijoiden ja urakoitsijan kanssa. Pääsuunnittelija vastaa kokonaisuudesta. Tarjouspyynnön liitteenä PKS-Rava kortti liittyen tuotteiden kelpoisuuden tarkistamiseen. SUUNNITELMIEN YHTEENSOVITUS Pääsuunnittelija vastaa suunnitelmien yhteensovituksesta. 2D- ja muu tarkentava suunnittelu ja tasokuvat toimitetaan digitaalisessa muodossa, piirustukset CAD-muodossa (.dwg, tu-lostustiedostot: .pdf), työselostus ja muu A4-materiaali ATK-muotoon (.pdf, doc, .xls). REIKÄSUUNNITTELU Reikäsuunnittelu ja palokatkodetaljit toteutetaan soveltaen asuntotuotannon tietomallintamisen reikäkierto-ohjetta. Ohje löytyy sähköisenä asuntotuotannon "Ohjeet ja mallit" -nettisivuilta.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
2.7.2019
«« Takaisin