«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Suonenjoen kaupunki : Monitoimihallin rakennuttamispalvelut

08.07.2019 10:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014652

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Suonenjoen kaupunki
Y-tunnus 0208061-4
Yhteyshenkilö Kimmo Hälinen
Postiosoite PL 3
Postinumero 77601
Postitoimipaikka Suonenjoki
Maa Suomi
Puhelin +358400377761
Sähköpostiosoite kimmo.halinen@suonenjoki.fi
Internet-osoite (URL) www.suonenjoki.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
http://public.sokopro.fi/Quotation/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMbQzVL70SNkL%2B5UMPUXfX4RxFkclcvl0ffb9FXkn8EHl8%2F0ELQWDi61
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Monitoimihallin rakennuttamispalvelut
Hankinnan kuvaus

Suonenjoen kaupunki on kilpailuttanut monitoimihallin rakentamisurakat. Rakentaminen alkaa elo- syyskuussa 2019. Suonenjoen kaupungin tekniset palvelut kilpailuttaa monitoimihallin rakennuttamis- ja valvontatehtävät sekä turvallisuuskoordinaattorin tehtävät.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustöiden valvonta. (71520000-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Suonenjoki (K778)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.8.2019 - 31.1.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Rakennuttajakonsultin ja talonrakentamisen valvojan on täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset:

- Koulutus: vähintään rakennusalan insinööri,

- Pätevyys: vähintään FISEn RAP tai toimiminen vastuullisissa rakennuttamistehtävissä vähintään viisi vuotta. Osoitettava työtodistuksin ja pätevyystodistuksin,

- Kokemus: kokemusta vastaavista, vaativista Esim. prosessitek-niikkaa ja vaativaa talotekniikkaa sisältävä laitosrakentaminen, uimahallit, kylpylät ym.

Talotekniikan valvojien osalta minimivaatimuksen on 5 v. kokemus vaativista alan työnjohto, suunnittelu tai valvontatöistä ja vähintään insinöörin tutkinto tai teknikon tutkinto, jos em. kokemusta vähintään 10 v.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

1a) Viranomaisen antama todistus, että ehdokkaat ovat maksaneet kaikki lainsäädännön mukaiset.

verot ja että ovat merkittyinä

ennakkoperintärekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

rekisteriin sekä työnantajarekisteriin

ennakkoperintälain sitä edellyttäessä (Suomessa

kaikki tiedot sisältyvät todistukseen verojen

maksamisesta):

1b) Viranomaisen antama todistus siitä, että.

ehdokkaat ovat maksaneet kaikki lakisääteiset

sosiaaliturvamaksunsa.

(Suomessa sisältyy todistukseen verojen

maksamisesta):

1c) Todistus siitä, että ehdokkaat ovat maksaneet.

kaikki lakisääteiset eläkemaksut:

2a) Kaupparekisteriote;

2b) Pankin tai muun luottolaitoksen antama.

lausunto ehdokkaan luottokelpoisuudesta:

3) Yrityksen tilinpäätöstiedot kahdelta (2).

viimeiseltä tilikaudelta kohteena olevalta

toimialalta:

4) Selvitys työhön sovellettavasta.

työehtosopimuksesta tai keskeisistä

työehtosopimuksista, selvitys työterveydenhoidon.

järjestämisestä ja todistus voimassa olevasta

lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta:

5) Todistus voimassa olevasta toiminnan.

vastuuvakuutuksesta:

6) Selvitys käytössä olevasta laatujärjestelmästä ja.

organisaatiosta sekä muut selvitykset

vähimmäisvaatimusten.

täyttymisestä.

Kohdissa 1a-2b mainitut selvitykset eivät saa olla

osallistumishakemuksen/tarjouksen

vastaanottamisen määräaikana yhtä

(1) kuukautta vanhempia.

Kohdissa 1a-c mainitut todistukset voi korvata

Tilaajavastuu.fi-yritysraportilla, josta selviävät e.m.

asiat.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnan tarkempi kuvaus hankinta-asiakirjoissa.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
22.7.2019 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta kuitenkin enintään 15.10.2019 saakka.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

http://public.sokopro.fi/Quotation/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMbQzVL70SNkL%2B5UMPUXfX4RxFkclcvl0ffb9FXkn8EHl8%2F0ELQWDi61

http://public.sokopro.fi/Quotation/Questions.aspx?crypt=%2B80dQTd8Dk5P8iYV7Uq65aEG9n6NALjWxcr8FzQ%2BIY4S0jddqxoynw%3D%3D

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin