«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Maantie 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen uusien siltojen tiesuunnitelmien laatiminen, Kaarina ja Parainen

03.07.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014647
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 127-310786
Tarjoukset 15.08.2019 klo 09.30 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.cloudia.fi/Hankinta/EUHankintailmoitus/Index?id=242891

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2296962-1
Postiosoite:Itsenäisyydenaukio 2
Postinumero:20101
Postitoimipaikka:PL 636
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Matti Kiljunen
Puhelin:+358 295022796
Sähköpostiosoite:matti.kiljunen@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Kaarina (K202)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.cloudia.fi/Hankinta/EUHankintailmoitus/Index?id=242891
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Maanteiden hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Maantie 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen uusien siltojen tiesuunnitelmien laatiminen, Kaarina ja Parainen
Viitenumero:
VARELY/3276/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tehtävä sisältää Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen uusien siltojen tiesuunnitelmien laatimisen. Molemmista silloista laaditaan erilliset tiesuunnitelmat, jotka käsitellään samoilla kuulutuksilla, kokouksilla ja yleisötilaisuuksilla. Tehtävä on määritelty tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Länsi-Turunmaa (K445)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Turku (kokoukset) Parainen ja Kaarina (suunnittelun kohde)

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tehtävänä on Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen uusien siltojen ja niihin liittyvien tiejärjestelyjen tiesuunnitelman laatiminen tehtävänmäärittelyissä esitettyjen rajausten ja vaatimusten mukaisesti. Sillat sijaitsevat Saaristotiellä (Mt 180) Kaarinan ja Paraisten alueella. Molempien siltojen osalta on laadittu erilliset tehtävänmääritykset. Silloista laaditaan erilliset tiesuunnitelmat. Kirjalansalmen ylittävästä uudesta sillasta on laadittu yleissuunnitelma 2016. Hessundinsalmen uudesta sillasta ei ole laadittu yleissuunnitelmaa. Suunnittelun alussa tulee tarkastella ratkaisuvaihtoehtoja Hessundin uuden sillan, sille johtavan tielinjauksen, lähimpien liittymien, kävelyn ja pyöräilyn ym. osalta. Oletuksena on uuden sillan sijainti nykyisen sillan tuntumassa sen itäpuolella. Tarkemmin tehtävä ehtoineen ja aikatauluineen on kuvattu tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
1000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:18 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Optio: Tehtävään sisältyy optiona tiesuunnitelman nähtävillä olon aikana saatujen lausuntojen ja muistutusten vastineluonnosten laatiminen. Vastineluonnokset on toimitettava tilaajalle viimeistään 30 vrk:n kuluessa siitä, kun kaupungilta on saatu kaupungin vastineet muistutuksiin ja viranomaisilta pyydetyt lausunnot on saatu. Option lunastamisesta sovitaan erikseen tilaajan ja toimittajan kesken toi-meksiannon lopussa.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
15.8.2019 09:30
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:15.8.2019 09:35

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
1.7.2019
«« Takaisin