«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Kurikan kaupunki : Väistötilojen hankinta Kurikan kaupungille Jalasjärven yläasteen käyttöön

03.07.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014619
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 127-310678
Tarjoukset 02.08.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/kurikka?id=245467&tpk=ff346ec2-fe35-4bcc-9d5a-23e5ca81191c

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kurikan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0209046-8
Postiosoite:PL 500, Kärrytie 1
Postinumero:61300
Postitoimipaikka:Kurikka
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Niko Kujala
Puhelin:+358 505950571
Sähköpostiosoite:niko.kujala@kurikka.fi
NUTS-koodi:Kurikka (K301)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.kurikka.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/kurikka

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/kurikka?id=245467&tpk=ff346ec2-fe35-4bcc-9d5a-23e5ca81191c
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Väistötilojen hankinta Kurikan kaupungille Jalasjärven yläasteen käyttöön
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Kiinteistöpalvelut. (70000000-1), Vuokraus (PA01-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Sisäilmaongelmista johtuen Kurikan kaupunki tarvitsee väistötiloja erilaisille toiminnoille. Tämän tarjouspyynnön kohde tulee sijoittumaan Jalasjärvelle, Jalasjärven yläasteen piha-alueella sijaitsevalle hiekkakentälle. Kurikan kaupunki pyytää tarjousta väistötiloista. Väistötiloja hankitaan Jalasjärven yläasteen käyttöön. Koulussa on noin 250 oppilasta sekä noin 45 työntekijää. Väistötilojen tulee täyttää julkisia rakennuksia koskevat vaatimukset mm esteettömyydestä, äänieristävyydestä sekä pelastusteiden osalta.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Kurikka (K301)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kauppilantie 3, 61600 Jalasjärvi

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kurikan kaupunki pyytää tarjoustanne väistötilaratkaisuista tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Pyydämme tarjousta väistötilaratkaisusta Jalasäjrven yläasteen käyttöön. Arvioitu tarve, jolloin väistötilat ovat käyttäjien käytössä on 2.1.2020-30.6.2022. Väistötiloihin tulee sijoittumaan pelkästään opetustiloja, mukaan lukien teknisen- tekstiilityön ja kotitalousopetusta, henkilökunnan sosiaalitilat ja puhtaana- ja ylläpitoon kuuluvia tiloja kuten siivouskeskus. Tarjottavien tilojen tulee olla opetuskäyttöön soveltuvia ja viihtyisiä. Väistötilat eivät sisällä keittiö, ruokala tai liikuntatiloja. Tarjottavat väistötilat tulee olla siirrettäviä ja niiden tulee näyttää oikeilta rakennuksilta. Väistötilaratkaisut eivät saa olla ulospäin esimerkiksi konttimaisia vaan ne tulee olla esimerkiksi puuverhoiltuja. Kurikan kaupunki vuokraa osan väistötiloista ja osan ostaa itselleen, tästä syystä tarjouksessa tulee antaa eritelty hinta ostettaville väistötilojen osalle sekä vuokrattaville tiloille. Tarjoushinta tulee antaa vuokrattavien tilojen osalta €/m2 ja sen tulee sisältää kaikki asennus- ja purkukustannukset sekä rahdit. Urakkarajana on perustukset, joista vastaa Kurikan kaupunki. Ne siirrettävät väistötilat, jotka Kurikan kaupunki ostaa itselleen, tulee antaa kokonaishinta toimitettuna ja asennettuna. Tarjouksessa tulee ilmoittaa myytävien väistötilojen brm2. Tarjouksen liitteenä tulee antaa asennus- ja huolto-ohjeet kohteelle. Rakennuksen tulee täyttää pysyville rakennuksille asetetut määräykset myös rakenteiden osalta. Kurikan kaupunki järjestää vesi-, sähkö-, ja viemäriliittymät alapohjaan saakka, mutta lämmönvaihtimet ja sähkökeskukset kuuluvat Tarjoajalle sekä näihin liittyvät asennustyöt. TEKNISET VAATIMUKSET - Siirrettävä rakennus, joka näyttää ulospäin oikealta rakennukselta. Julkisivu pitää olla esimerkiksi puuverhoiltu. - Tuulettuva alapohja. - Mahdollisuus kytkeä kaukolämpöön. - Koneellinen ilmanvaihto LTO:lla. - Ikkunoiden tulee olla 3-lasiset. - Pintamateriaalit seinissä saavat olla esimerkiksi maalattua/tapetoitua rakennuslevyä, - Lattiassa saa olla julkisen tilan muovimattoa tai muuta kulutusta ja kosteutta kestävää materiaalia. - Materiaalien tulee olla M1-luokiteltuja. - Alakatot saavat olla joko kipsi- tai villalevyjä ja niiden tulee olla akustoivia. Villalevyjen tulee olla sellaisia, etteivät ne luovuta huoneilmaan kuituja. - Huoneissa pitää olla akustiikkalevyjä estämään kaikumista. - Huonekorkeuden vapaatila tulee olla vähintään 2700 mm, poikkeuksena sallitaan käytävien alaslaskut joissa on talotekniikkaa. - Huoneissa tulee olla pistorasioita vähintään kahdella seinällä ja niitä tulee olla vähintään 10 kpl/työpiste. - Kaikissa huoneissa tulee olla atk-rasiat, pois lukien varastot, wc- ja pukuhuonetilat. - Kaikkiin opetustiloihin tulee tehdä kattoon kaapeloinnit dataprojektoreita varten valmiiksi HDMI-liitännällä - Kaikissa opetustiloissa tulee olla valkotaulu - Kaikkiin huonetiloihin, mukaan lukien varastot, tulee asentaa pistorasiat - Kameravalvontaa varten tulee asentaa kaapeloinnit käytäville, aulatiloihin ja rakennuksen ulkonurkille (RJ45 kaapelointi ja pistorasia) - Kaikkiin opetus-, aula-, ja henkilökunnan sekä ulkotiloihin tulee asentaa kaiuttimet kuulutuksia varten Osa luokkatiloista tulee olla yhdistettävissä isommaksi yhteistilaksi aulatilan kanssa yleisötilaisuuksia varten (tilatarve vähintään 300 m2). Rakennus voi olla kahdessa kerroksessa. Rakennuksessa tulee olla automaattinen paloilmoitinjärjestelmä. Tarjouksessa on kerrottava vuokrakustannusteen nousuun vaikuttavat tekijät kuten indeksikorotukset. Tarjouspyynnössä liitteenä oleva huoneluetteloa tarkistetaan tarjouskilpailun päätyttyä Kurikan kaupungin, väistötilojen tulevien käyttäjien ja tarjouskilpailun voittajan kanssa. Tarjouksia vertaillessa arvostetaan tilojen tehokkuutta ja hukkaneliöiden minimoimista.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:30 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): kyllä
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajalla tulee olla referenssikohteita vastaavista hankkeista ja vastaavassa laajuudessa väistötilaratkaisuista viimeisen viiden vuoden ajalta. Tarjoajan tulee täyttää tilaajavastuulain edellyttämät vaatimukset. Tilaajavastuuraportti tulee antaa tarjouksen liitteenä. Tarjoajalla tulee olla positiivinen tulos viimeiseltä kolmelta vuodelta. Tarjoajan omavaraisuusaste tulee olla vähintään 20 %.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. Tilaaja ei maksa korvausta tarjouksen laatimisesta aiheutuneista kustannuksista. Tarjous voidaan jättää hyväksymättä, jos se ei ole tarjouspyynnön mukainen tai jos siinä on olennainen virhe tai jos tarjous on saapunut tarjouksen tekijästä johtuvasta syystä tarjousajan päättymisen jälkeen. Tarjous joka katsotaan liian alhaiseksi voidaan hylätä hankintalain mukaisin perustein. Tarjous voidaan hylätä, jos se sisältää tarjoajan omia ehtoja. Hankkeen työmaakielenä on suomi.

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
2.8.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:5.8.2019 10:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.3) Lisätiedot:

Siirrettävät tilat jotka, Kurikan kaupunki ostaa sisältävät seuraavia toimintoja - 60 m2 opetustiloja 6 kpl (osa otetaan toimisto ja ruokalakäyttöön) - wc-tiloja - käytävää ja aulaa - arvioitu kokonaistarve on noin 400-450 brm2

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
1.7.2019
«« Takaisin