«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Senaatti-kiinteistöt : C3018, KASARMIN 125 PERUSKORJAUS PANSSARIPRIKAATI, PAROLANNUMMI

05.07.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014609
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 129-316781
Tarjoukset 19.08.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://bem.buildercom.net

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Senaatti-kiinteistöt
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1503388-4
Postiosoite:PL 470
Postinumero:33101
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jouni Viri
Puhelin:+358 407426131
Sähköpostiosoite:jouni.viri@senaatti.fi
NUTS-koodi:Tampere (K837)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.senaatti.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://bem.buildercom.net

Lisätietoja saa

toinen osoite:

Virallinen nimi:Puolustushallinnon rakennuslaitos, keskusyksikkö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0988874-7
Postiosoite:PL 1
Postinumero:49401
Postitoimipaikka:Hamina
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Marja Kuisma
Puhelin:+358 299831346
Sähköpostiosoite:marja.kuisma@phrakl.fi
NUTS-koodi:Hamina (K075)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.phrakl.fi
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://bem.buildercom.net

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
C3018, KASARMIN 125 PERUSKORJAUS PANSSARIPRIKAATI, PAROLANNUMMI
Viitenumero:
C3018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Parolan panssariprikaatin Parolannummen varuskunta-alueella sijaitseva kasarmi 125 tarvitsee peruskorjauksen sekä peruskuntonsa vuoksi, että vastaamaan nykyisiä kasarmeille

asetettuja vaatimuksia.

Hankinta pitää sisällään:

- Pää- ja arkkitehtisuunnittelun,

- Rakenne- ja GEO-suunnittelun,

- LVIA-suunnitelun,

- Sähkösuunnittelun,

- Elinkaarisuunnittelun.

Hankkeen laajuustiedot ovat hankesuunnitelmavaiheessa seuraavat:

Kasarmirakennus:

- bruttoala noin 8688 brm2,

- hyötyala noin 6300 hym2,

- tilavuus noin 31 000 m3.

Uusi piharakennus:

- bruttoala noin 560 brm2,

- hyötyala noin 530 hym2,

- tilavuus noin 3000 m3.

Uusi pyöräkatos:

- bruttoala noin 350 brm2.

Kaikki hyötyala yhteensä noin 7200 hym2

Kaikki bruttoala yhteensä noin 9500 brm2

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Insinööripalvelut. (71300000-1)
Automaatiojärjestelmä. (48921000-0)
Arkkitehtipalvelut. (71200000-0)
Rakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut. (71530000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Hattula (K082)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Parolannummi, Hattula

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Parolan panssariprikaatin Parolannummen varuskunta-alueella sijaitseva kasarmi 125 tarvitsee peruskorjauksen sekä peruskuntonsa vuoksi, että vastaamaan nykyisiä kasarmeille asetettuja vaatimuksia.

Suunnitteluvaihe on valmis 3.4.2020. Koko hanke on valmis 22.12.2021.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:30.8.2019 - 22.12.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Yrityksellä tulee olla hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävä pätevyys sekä riittävät taloudelliset ja tekniset edellytykset työn toteuttamiseen.

Suunnittelijavalintojen keskeisenä perusteena on monipuolinen ammatillinen osaaminen julkis- ja puolustushallinnon majoitus-, toimisto- ja koulutustiloja sisältävien korjaus- ja muutosrakentamishankkeiden suunnittelusta.

Hankkeen vastuullisten suunnittelijoiden on täytettävä Ympäristöministeriön ohjeen (YM2/601/2015) kelpoisuusehtotason Vaativa suunnittelutehtävä - mukaiset asiat.

Kaikkien suunnittelijoiden osalta edellytetään tietomallipohjaista suunnittelua.

Tarjouksen tulee liittää kaikilta osin täytettynä tarjouspyynnön liitteenä oleva erillinen yhteenvetolomake sekä siinä mainitut lisäselvitykset.

EU-lainsäädännön mukaisesti tilaaja ei voi määrittää yrityksen ja työmaalla työskentelevien työntekijöiden kansalaisuutta. Koska työmaa sijaitsee sotilasalueella, kohteessa liikkuminen on luvanvaraista. Luvan myöntää kohteen sotilasviranomainen

turvallisuusselvitysmenettelyn perusteella. Valituksi tulevista yrityksistä ja näiden kohteessa työskentelemään esitetyistä työntekijöistä teetetään Puolustusvoimien niin halutessa turvallisuusselvitykset.

Turvallisuusselvitysmenettely saattaa vaikuttaa merkittävästi yritysten ja niissä työskentelevien

henkilöiden pääsyyn kohteeseen. Ulkomaalaisen työntekijän turvallisuusselvitys saattaa kestää yli kolme (3) kuukautta. Turvallisuusselvitysten teettäminen ei saa hidastaa aikataulun mukaista työn suorittamista.

Suunnittelussa käytettävä kieli on suomi.

Ehdokkaan tulee täyttää ja toimittaa tarjouspyynnön liitteenä oleva erillinen yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja (ESPD-lomake).

Yrityksellä tulee olla työnantaja- ja yhteiskunnalliset velvoitteet hoidettuina.

Yrityksellä tulee olla vastuuvakuutus voimassa Suomessa.

Tarkemmat vaatimukset on esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarkemmat vaatimukset on esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Tarkemmat vaatimukset on esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarkemmat vaatimukset on esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Tarkemmat vaatimukset on esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
19.8.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:19.8.2019 12:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot:

Tarjoukset jätetään sisään määräaikaan mennessä Buildercomin BEM-projektipankin sähköistä tarjousalustaa käyttäen.

Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja 9.8.2019 klo 10.00 mennessä sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen:

rakennuttaminen.toimisto@phrakl.fi.

Tarjoukset jätetään ainoastaan sähköistä tarjousalustaa käyttäen (Buildercom / BEM). Tähän liittyvät lisäohjeet tarjouksen jättämisestä ilmenevät projektipankin sähköpostiviestistä sekä tarjouspyynnöstä.

Sähköinen tarjouspyyntö on saatavilla sähköisesti:

Pää- ja arkkitehtisuunnittelu:

https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7259

Rakenne- ja GEO-suunnittelu:

https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7260

LVIA-suunnittelu:

https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7261

Sähkösuunnittelu:

https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7262

Elinkaarisuunnittelu:

https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7263

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
5.7.2019

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7259
https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7260
https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7261
https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7262
https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7263
«« Takaisin