«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Puolustusvoimat : PVLTE450 VERKKOPALVELUT

01.07.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014601
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 125-306566

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Puolustusvoimat
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0952029-9
Postiosoite:PL 69
Postinumero:33541
Postitoimipaikka:TAMPERE
Maa:Suomi
Puhelin:+299 800
Sähköpostiosoite:purchase4.fdflogcom@mil.fi
NUTS-koodi:Tampere (K837)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://puolustusvoimat.fi/etusivu
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Puolustus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
PVLTE450 VERKKOPALVELUT
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Yritysten yhteisverkkopalvelut. (64213000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat Puolustusvoimien operatiivisten järjestelmien langattomaan tiedonsiirtoon käytettävät 450 MHz -taajuusalueen tiedonsiirtopalvelut.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1316512 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat Puolustusvoimien operatiivisten järjestelmien langattomaan tiedonsiirtoon käytettävät 450 MHz -taajuusalueen tiedonsiirtopalvelut.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

450 MHz -taajuusalueen tiedonsiirtopalvelut 1.1.2020 - 31.12.2020

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua jäljempänä luetelluissa tapauksissa (täyttäkää liite D1) (suorahankinta)

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 077-184196

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
7000084534
Nimi:
PVLTE450 VERKKOPALVELUT

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
15.5.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:1
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Ukkoverkot Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2607124-5
Postiosoite:Itämerentori 2
Postinumero:00180
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:1316512 EUR
V.2.5) Tietoa alihankinnasta

Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
1.7.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat (palvelut)

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti (suorahankintaperusteet)

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

3. Selitys

Toimiluvanhaltija Digiset Oy 24.4.2018 päivätyllä hakemuksellaan hakenut Valtioneuvostolta 450 MHz:n taajuusalueen matkaviestinverkon toimintaan osoitetun verkkotoimiluvan väestöpeittovelvoitteen muuttamista 99 %:sta 35 %:n Manner-Suomen väestöstä. Hakemuksen mukaan 450MHz:n taajuusalueella toimiva verkko soveltuu nykyisessä toimintaympäristössä parhaiten erityispalveluiden tarjontaan rajoitetulla maantieteellisellä alueella, kuten esimerkiksi tarjoamaan ruuhkautumatonta paikallista ja siirrettävissä olevaa verkkokapasiteettia puolustusvoimille, palo- ja pelastustoimelle ja muille yhteiskuntakriittisille toimijoille. Valtioneuvosto on 27.6.2018 tehnyt päätöksen digitaalisen laajakaistaisen 450 matkaviestinverkon toimintaan myönnetyn verkkotoimiluvan muuttamisesta. Valtioneuvosto muutti 27.6.2018 antamallaan päätöksellä Digiset Oy:n taajuusalueen 450 MHz verkkotoimilupaa. Verkkotoimilupa on voimassa 21.6.2025 saakka.

Digiset Oy:n verkkotoimilupa on siirretty konkurssipesämyynnin kautta Ukkoverkot Oy:lle Valtioneuvoston 8.5.2014 tekemällä ennakkopäätöksellä. Ukkoverkot Oy on siten 450 MHz taajuusalueen ainoa verkkotoimiluvan haltija Suomessa ja näin ollen kukaan muu toimittaja ei voi kyseisen taajuusalueen palvelua tarjota. 450 MHz taajuusalueella on Suomen valtioon kuuluvilla alueilla laajin peitto, joten se mahdollistaa Puolustusvoimien langattoman tiedonsiirron toiminnan muista taajuusalueista kaikista parhaiten kattamalla suurimman osan Suomen valtion niin maa- kuin merialueista. 450 MHz -taajuusalueen peitto on kaksikymmenkertainen verrattuna 2500 MHz -taajuusalueeseen ja kaksinkertainen verrattuna 700 MHz -taajuusalueeseen. 450 MHz -taajuusalueella Puolustusvoimat saa siten laajemman peiton kuin korkeimmilla taajuusalueilla, ja pystyy siten operoimaan ilman tiedonsiirron rajoitteita myös esimerkiksi erämaassa ja merellä.

Edellä mainituin perusteella hankinnan toteuttaminen suorahankintana teknisestä syystä lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 20 §:n 2 momentin 2 kohdan nojalla Ukkoverkot Oy:ltä on perusteltua.

«« Takaisin