«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Pielaveden kunta : Tilintarkastuspalvelut, Pielavesi

01.07.2019 09:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014569
Tarjoukset 19.9.2019 klo 09.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Pielaveden kunta
Y-tunnus 0172446-5
Yhteyshenkilö Piia Asikainen
Postiosoite Puustellintie 18
Postinumero 72401
Postitoimipaikka Pielavesi
Maa Suomi
Puhelin +358447182904
Sähköpostiosoite piia.asikainen@sansia.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://www.sansiareena.fi/sampo/rftender/view/4256/a2627f4684eefb2abf2277b7e83ae761
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Tilintarkastuspalvelut, Pielavesi
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
232688
Hankinnan kuvaus

Pielaveden kunnan hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastuspalveluiden hankinta. Tarkastukseen piiriin kuuluvat myös Kiinteistö Oy Pielaveden Vuokratalot ja Pielaveden Teollisuushallit Oy. Sihteeri- eikä sisäisen tarkastajan palveluja sopimukseen ei sisällytetä.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Kirjanpito-, tilintarkastus- ja verotuspalvelut. (79200000-6)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.1.2020 - 31.12.2013

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Hankinnassa noudatetaan hankintalain (HankL 1397/2016) 80 §:n mukaisia poissulkuperusteita.

Hankintayksikkö voi päätöksellään sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle ehdokkaan tai tarjoajan, jota koskee HankL 81 §:n mukainen harkinnanvarainen poissulkemisperuste.

Tarjoajan on tarjouksellaan ilmoitettava edellä mainituista poissulkuperusteista, mikäli ne rasittavat tarjoajaa tai tarjoajan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsentä tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävää henkilöä.

Tarjoaja on lähtökohtaisesti merkitty kauppa- tai säätiörekisteriin, työnantajarekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sekä ennakkoperintärekisteriin. Työnantajan on ilmoittauduttava työnantajarekisteriin, kun se aloittaa säännöllisen palkanmaksun ja sen palveluksessa on kalenterivuoden aikana joko vähintään kaksi vakituista palkansaajaa tai vähintään kuusi tilapäistä palkansaajaa.

Siltä osin kuin tarjoajaa ei ole merkitty edellä mainittuihin rekistereihin, on tämän selvitettävä ne seikat, joihin rekisteröimättömyys perustuu lukuun ottamatta sosiaali- ja terveysalanyrityksiä arvonlisäverorekisterin osalta.

Jättämällä tarjouksen ilman edellä mainittuihin seikkoihin liittyviä selvityksiä, tarjoaja vakuuttaa, ettei sitä rasita hankintalain (1397/2016) 80 §:n tai 81 §:n mukainen poissulkuperuste.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
19.9.2019 09.00
Lisätietoja

Tämä ilmoitus on julkaistu HankintaSampo-palvelussa. Katso yksityiskohtaiset tiedot osoitteessa https://www.sansiareena.fi/sampo/rftender/view/4256/a2627f4684eefb2abf2277b7e83ae761

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

https://www.sansiareena.fi/sampo/rftender/view/4256/a2627f4684eefb2abf2277b7e83ae761

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin