«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Porvoon kaupunki : Määrä-, kustannus-, elinkaari- ja TATE-laskentapalvelut

01.07.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014547
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 125-306014
Tarjoukset 29.08.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/porvoo?id=193782&tpk=313e445e-2706-4e3f-ab8f-b0cc5b6b8e12

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Porvoon kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1061512-1
Postiosoite:Raatihuoneenkatu 9
Postinumero:06100
Postitoimipaikka:Porvoo
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tarja Juvonen
Puhelin:+358 407522998
Sähköpostiosoite:tarja.juvonen@porvoo.fi
NUTS-koodi:Porvoo (K638)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.porvoo.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/porvoo

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/porvoo?id=193782&tpk=313e445e-2706-4e3f-ab8f-b0cc5b6b8e12
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kunta
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Määrä-, kustannus-, elinkaari- ja TATE-laskentapalvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut. (71240000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat Porvoon kaupungin toimitilajohdon rakennuttamissa kohteissa, hankkeiden eri vaiheissa, ostopalveluna, tuntihinnoilla toteutettavat määrä-, kustannus-, elinkaari- ja TATE-laskentapalvelut. Kustannuslaskentapalveluihin kuuluvat hankekohtaisesti määriteltävät, eri suunnitteluvaiheisiin liittyvät laskenta- ja selvitystehtävät, tarveselvityksestä toteutussuunnitteluun, tilaajan toimittaman aineiston, sovitun laskentamenetelmän ja aikataulun mukaisesti. Tehtävä voi sisältää hankkeen kaikkien suunnitteluvaiheiden tai vain jonkin suunnitteluvaiheen kustannuslaskennan. Määrälaskenta sisältää rakennusurakkatarjouspyyntöjen määrälaskenta-asiakirjojen tekemisen. Rakennuttaja teettää elinkaari- ja TATE-laskelmia päätöksenteon tueksi hankkeiden eri vaiheissa sekä peruskorjaus- että uudisrakennuskohteissa.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Porvoo (K638)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Työt suoritetaan tuntiveloituksella siten, että kustakin toimeksiannosta palvelun tarjoaja antaa tilaajalle hyväksyttäväksi kattohintatarjouksen, jonka pohjalta tilaaja tekee erillisen tilauksen. Tarjottua kattohintaa ei saa ylittää ilman tilaajan kirjallista suostumusta. Tieto ja perustelut mahdolliselle kattohinnan ylittymiselle tulee ilmoittaa tilaajalla heti kun asia on tullut palvelun tarjoajan tietoon. Tilaajalla ei ole määräostovelvoitetta. Puitesopimustoimittajalla ei ole yksinoikeutta tuottaa hankinnan kohteena olevia töitä. Tilaaja voi tilata sopimuskautena ko. toimialan töitä myös yksittäisiä hankkeita koskevilla erillisillä hankintamenettelyillä. Puitesopimustoimittajilla on oikeus osallistua näihin kilpailutuksiin. Yhtiöt ja yhteisöt, joissa Porvoon kaupunki käyttää määräysvaltaa tai kuntayhtymät, joiden rahoitukseen kaupunki merkittävästi osallistuu, voivat halutessaan tehdä hankintoja Porvoon kaupungille tarjotuin ehdoin.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.10.2019 - 30.9.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Lisäksi hankintaan sisältyy kaksi (2) optiovuotta, 1.10.2021 – 30.9.2023. Kyseessä on tilaajan optio. Päätös option käytöstä tehdään toimittajakohtaisesti. Tilaaja päättää option käytöstä viimeistään neljä (4) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 3

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
29.8.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
ruotsi, suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:29.8.2019 12:30

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28.6.2019
«« Takaisin