«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Tuusulan kunta : Martta Wendelin päiväkoti, ARK-, RAK- ja LVISA-suunnittelu

01.07.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014546
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 125-305984
Tarjoukset 26.08.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/tuusula?id=245018&tpk=058270a9-9f85-40a5-8feb-030da19a9432

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Tuusulan kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0131661-3
Postiosoite:Hyryläntie 16, PL 60
Postinumero:04301
Postitoimipaikka:Tuusula
Maa:Suomi
Puhelin:+358 987181
Sähköpostiosoite:hankinnat@tuusula.fi
NUTS-koodi:Tuusula (K858)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.tuusula.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/tuusula

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/tuusula?id=245018&tpk=058270a9-9f85-40a5-8feb-030da19a9432
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Martta Wendelin päiväkoti, ARK-, RAK- ja LVISA-suunnittelu
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Rakennettava päiväkoti toteutetaan uudisrakennuksena. Se rakennetaan 10-osastoisena, jossa on tilat laskennallisesti 240 päivähoitoikäiselle lapselle. Hankkeen laajuus on noin 2890 brm2. Hankkeen toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet on esitetty hankesuunnitelmassa. Hankkeen laajuus- ja kustannustavoitteet määritetään ja niiden toteutumista seurataan laaditta-vien tavoitehinta- ja rakennusosa-arviolaskelmien perusteella. Hankkeen tavoitteet täsmen-netään suunnittelun alkuvaiheessa suunnitteluryhmän kanssa. Hankkeen suunnittelumuotona on osina suunnittelu ja alustavana toteutusmuotona on jaettu-urakka. Suunnittelu alkaa syys-lokakuussa 219 ja tilojen on suunniteltu olevan valmiit käyttöönotettavaksi elokuussa 2022.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 400000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia
Yhdelle tarjoajalle myönnettävien osien enimmäismäärä:3

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Arkkitehti- ja pääsuunnittelu
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehtipalvelut. (71200000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Tuusula (K858)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Tuusula

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tehtävät on kuvattu tarjouspyynnön liitteenä olevassa suunnitteluohjelmassa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.10.2019 - 31.5.2024
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankkeen suunnitteluun liittyen voi tulla ennakoimatonta lisäsuunnittelutarvetta. Suunnittelijoilta pyydetään mahdollisia lisätöitä varten SKOL-luokitukseen perustuvat tuntihinnat.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Rakennesuunnittelu
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rakennetekniikkaa koskevat konsulttipalvelut. (71312000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Tuusula (K858)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Tuusula

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tehtävät on kuvattu tarjouspyynnön liitteenä olevassa suunnitteluohjelmassa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.10.2019 - 31.5.2024
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankkeen suunnitteluun liittyen voi tulla ennakoimatonta lisäsuunnittelutarvetta. Suunnittelijoilta pyydetään mahdollisia lisätöitä varten SKOL-luokitukseen perustuvat tuntihinnat.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
LVIA-suunnittelu
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Insinööripalvelut. (71300000-1)
Energia ja siihen liittyvät palvelut. (71314000-2)
Rakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut. (71530000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Tuusula (K858)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Tuusula

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tehtävät on kuvattu tarjouspyynnön liitteenä olevassa suunnitteluohjelmassa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.10.2019 - 31.5.2024
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankkeen suunnitteluun liittyen voi tulla ennakoimatonta lisäsuunnittelutarvetta. Suunnittelijoilta pyydetään mahdollisia lisätöitä varten SKOL-luokitukseen perustuvat tuntihinnat.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Sähkösuunnittelu
Osa nro:
4
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Insinööripalvelut. (71300000-1)
Sähköpalvelut. (71314100-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Tuusula (K858)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Tuusula

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tehtävät on kuvattu tarjouspyynnön liitteenä olevassa suunnitteluohjelmassa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.10.2019 - 31.5.2024
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankkeen suunnitteluun liittyen voi tulla ennakoimatonta lisäsuunnittelutarvetta. Suunnittelijoilta pyydetään mahdollisia lisätöitä varten SKOL-luokitukseen perustuvat tuntihinnat.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Kuvaus tehtävien vaativuudesta löytyy Suunnittelu- ja konsultointi SKOL ry:n sivuilta: http://skolry.fi/sites/skol/files/file_attachments/skol_henkiloryhmittely.pdf

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

kts. tarjouspyynnön liitteenä oleva sopimusluonnos

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 112-274983
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
26.8.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:26.8.2019 12:01
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tilaisuus ei ole julkinen

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28.6.2019
«« Takaisin