«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Valtioneuvoston kanslia : Valtioneuvoston taloudellisten neuvonantopalveluiden puitejärjestely liittyen pääasiassa omistajaohjaukseen

01.07.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014545
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 125-305981
Tarjoukset 30.08.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=215016&tpk=3a997bba-69eb-4cf1-94f7-561cafd0483d

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Valtioneuvoston kanslia
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245975-5
Postiosoite:Snellmaninkatu 1 A
Postinumero:00023
Postitoimipaikka:Valtioneuvosto
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Ilpo Nuutinen
Puhelin:+358 295160145
Sähköpostiosoite:ilpo.nuutinen@vnk.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vnk.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Liikenne- ja viestintäministeriö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0244632-1
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo@lvm.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.lvm.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Työ- ja elinkeinoministeriö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2160307-0
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo@tem.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.tem.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245872-8
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo@minedu.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.minedu.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Ympäristöministeriö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0519456-1
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo@ym.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ym.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Valtiovarainministeriö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245439-9
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:valtiovarainministerio@vm.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vm.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=215016&tpk=3a997bba-69eb-4cf1-94f7-561cafd0483d
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Valtioneuvoston taloudellisten neuvonantopalveluiden puitejärjestely liittyen pääasiassa omistajaohjaukseen
Viitenumero:
VNK/141/26/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Liiketoiminnan kehittämistä koskevat asiantuntijapalvelut. (79411100-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnassa on kyse neuvonantopalveluista, joita ensisijaisesti valtioneuvoston kilpailutuksessa mukana olevien ministeriöiden omistajaohjaustoiminnot, mutta tarvittaessa myös muut ministeriöiden toiminnot, käyttävät omistajaohjaukseen liittyviin tai muihin taloudellisiin toimeksiantoihin. Neuvonantopalvelut ovat tyypillisesti omistajastrategian määrittelyyn, yritysten arvonmäärityksiin, yritys- ja omistusjärjestelyihin, osakemyynteihin ja -ostoihin liittyviä tehtäviä tai muita näihin läheisesti liittyviä tehtäviä. Neuvonantopalvelut voivat koskea myös muita omistajaohjaukseen liittyviä taloudellisia tehtäviä tai muita mukana olevien ministeriöiden taloudellisia tehtäviä. Hankinnassa perustetaan puitejärjestely, joka on voimassa neljä vuotta. Puitejärjestelyyn valittavilla toimijoilla ei ole yksinoikeutta palveluihin (ks. jäljempänä hinta ja kaupalliset ehdot).

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Keskimäärin palveluja arvioidaan hankittavaksi 5-10 kpl valtioneuvoston kansliassa (VNK) ja yhteensä muissa mukana olevissa ministeriöissä enintään noin 8 kpl vuosittain. Yksittäisen hankinnan arvo on keskimäärin 10 000 - 50 000 euroa ilman alvia. Tällöin hankinnan ennakoitu enimmäisarvo neljän vuoden ajalta olisi 3 600 000 euroa. Hankinnassa on tarkoitus perustaa puitejärjestely viiden parhaat pisteet saaneen toimijan kanssa edellyttäen että hyväksyttyjä tarjoajia ja tarjouksia on näin monta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

ESPD-lomakkeessa kuvatut vaatimukset ja muut tarjouspyynnössä kuvatut vaatimukset.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 5

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
30.8.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:30.8.2019 14:00
Paikka: Valtioneuvoston toimitilat Helsingissä.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.3) Lisätiedot:

Valtioneuvoston kanslia tekee sopimuksen kaikkien hankinnassa mukana olevien ministeriöiden puolesta. Kukin mukana oleva ministeriö tilaa yksittäiset toimeksiannot itsenäisesti käyttäen liitteenä olevaa yksittäisen toimeksiannon mallia. Kukin ministeriö maksaa toimeksiannon kustannukset itsenäisesti ja kullakin ministeriöllä on erilliset sähköiset laskutusosoitteet ja -yhteystiedot.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28.6.2019
«« Takaisin