«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 Sädehoitoyksikkö - Kokonaisurakka maa-, perustus- ja runkorakenteet (UR1)

01.07.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014523
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 125-304487
Tarjoukset 22.08.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/ppshp?id=242164&tpk=8bd56350-e527-4c29-b5c8-83eb062f6493

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0679480-9
Postiosoite:Kajaanintie 50
Postinumero:90029
Postitoimipaikka:OYS
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Soile Juusola
Sähköpostiosoite:oys2030@ppshp.fi
NUTS-koodi:Oulu (K564)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ppshp.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/ppshp

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/ppshp?id=242164&tpk=8bd56350-e527-4c29-b5c8-83eb062f6493
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 Sädehoitoyksikkö - Kokonaisurakka maa-, perustus- ja runkorakenteet (UR1)
Viitenumero:
8051
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 - uudistamisohjelma sisältää Sädehoitoyksikön rakentamisen. Yksikkö rakennetaan Kontinkankaalle osoitteeseen Kiviharjuntie 5. Sädehoitoyksikön ensimmäisen vaiheen laajuus on noin 3 424 brm2 ja toisen vaiheen (optio) laajuus noin 1 237 brm2. Rakennustyöt pyritään aloittamaan lokakuussa 2019. Tavoitteena on, että kokonaisurakka valmistuu ensimmäisen vaiheen osalta huhtikuun 2020 loppuun mennessä. Toisen vaiheen aikataulu tarkentuu optiopäätöksen yhteydessä. Sädehoitoyksikön rakentaminen on suunniteltu jaettavan kahteen kokonaisurakkaan; maa-, perustus- ja runkourakkaan (UR1) sekä sisustusvaiheen urakkaan (UR2). Tällä hankinnalla kilpailutetaan kokonaisurakkana UR1. Kokonaisurakkaan sisältyvät työmaan pääurakoitsijan, päätoteuttajan ja johtovelvollisuuksien lisäksi kaikki rakennuksen maa- perustus- ja runkotyöt sekä mahdolliset talotekniset työt asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien ja tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 6100000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Oulu (K564)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hanke toteutetaan kokonaisurakkana, jossa päätoteuttajan velvollisuuksista vastaa pääurakoitsija. Hankkeen rakennuttamista ja urakoitsijoiden työn laatua ja ajallista suoritusta johtaa ja valvoo tilaajan edustaja. Sädehoitoyksikkö on tarkoitus rakentaa kolmeen kerrokseen. Sädehoitobunkkerit (4 kpl) ja option bunkkeri (2kpl) sekä vastaanottotilat sijoittuvat ensimmäiseen kerrokseen, toiseen kerrokseen sijoitetaan kuvantamisen- ja talotekniikan tiloja sekä kellariin toimintaa tukevia tiloja kuten pukuhuoneita ja huoltotunneliyhteys sekä teknisiä tiloja. Hankintaan liittyvä urakoitsija kilpailutetaan EU-kynnysarvon ylittävänä hankintana avoimella menettelyllä. Toteutumisen ehtona ovat hyväksytyt tontti-, rakennuslupa- ja rahoituspäätökset.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:8 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Optiona Sädehoitoyksikön UR1:ssä on toisen vaiheen kahden sädebunkkerin ja vastaanottotilojen rakentaminen (laajuus 1 237 brm2). Option lunastaminen tehdään tilaajan erillispäätöksellä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ehdokkaiden tulee täyttää tilaajavastuulain (1233/2006) vaatimukset. Kaikki ehdokkaat vakuuttavat kelpoisuutensa myöhemmin hankintailmoituksen yhteydessä julkaistavalla hankintadirektiivin mukaisella ESPD (European Singel Procurement Document) -lomakkeella (Hankintadirektiivi 2014/24/EU artikla 59). Soveltuvuusvaatimukset tarjouspyyntöasiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Sopimus ei synny hankintapäätöksellä vaan kun tilaaja allekirjoittaa sopimuksen. Sopimus voidaan allekirjoittaa aikaisintaan sen jälkeen, kun hankintalain säädetty odotusaika on kulunut edellyttäen, että hankintapäätöksestä ei ole valitettu markkinaoikeuteen. Tilaaja tarkistaa tarjouskilpailun voittaneelta tarjoajalta / jokaiselta tarjousryhmittymän yritykseltä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (1233/2006, ”tilaajavastuulaki”) 5 §:ssä ja 5a §:ssä tarkoitetut tiedot ennen hankintasopimuksen tekemistä

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
22.8.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:22.8.2019 13:00
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjoukset avataan määräajan jälkeen. Tarjoajat eivät osallistu avaustilaisuuteen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28.6.2019
«« Takaisin