«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Högskolan på Åland : Navigations- och maskinrumssimulator

05.07.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014514
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 129-315901
Osallistumishakemukset 30.08.2019 klo 23.59 mennessä osoitteeseen:

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Högskolan på Åland
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0145076-7
Postitoimipaikka:Mariehamn
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:bengt.englund@ha.ax
NUTS-koodi:Åland (FI2)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.e-avrop.com/Hogskolanaland/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=42320

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://www.e-avrop.com/Hogskolanaland/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=42320

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Navigations- och maskinrumssimulator
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Laivan komentosillan simulaattorit. (34931400-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Högskolan på Åland begär in ansökningar om att delta i en konkurrenspräglad dialog gällande upphandlingem av ny eller uppgraderad navigationssimulator, en ny eller uppgraderad maskinrumssimulator inklusive erforderliga licenser, kringutrustning, mjukvara och långsiktiga underhållsavtal.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Navigations- och maskinrumssimulator
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Laivan komentosillan simulaattorit. (34931400-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Åland (FI2)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Högskolan på Åland begär in ansökningar om att delta i en konkurrenspräglad dialog gällande upphandlingen av en ny eller uppgraderad navigations- och maskinrumssimulator.

Upphandlingen omfattar en navigationssimulator innefattande 1 st. A-brygga (Class A (NAV)), 3 st. B-bryggor (Class B (NAV)), 1 st. dataklass (Class C (NAV)) samt utrustning för GMDSS GOC-utbildning, ECDIS och skapande av egna områdesdatabaser inklusive erforderliga licenser, kringutrustning, mjukvara i den mån det är nödvändigt beroende på vald lösning (ny eller uppgraderad simulator) samt långsiktiga underhållsavtal.

Därtill upphandlas maskinrumssimulator (Class A (ENG), Class B (ENG), Class C (ENG), Class S (ENG)) innefattande en operativ maskinrumssimulator inklusive arbetsstationsbaserad maskinrumssimulator och nödgeneratorrum och tillhörande erforderliga licenser, kringutrustning, mjukvara i den mån det är nödvändigt beroende på vald lösning (ny eller uppgraderad simulator) samt långsiktiga underhållsavtal.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:60 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): kyllä
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Kilpailullinen neuvottelumenettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
30.8.2019 23:59
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
ruotsi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Marknadsdomstolen
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsingfors
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
5.7.2019
«« Takaisin