«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Keminmaan kunta : Keminmaan kunnan henkilö- ja palveluliikenteen kuljetukset

01.07.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014508
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 125-306443

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Keminmaan kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0210469-8
Postiosoite:Rantatie 21
Postinumero:94400
Postitoimipaikka:Keminmaa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Marja Kynsijärvi
Puhelin:+358 405477347
Sähköpostiosoite:marja.kynsijarvi@keminmaa.fi
NUTS-koodi:Keminmaa (K241)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.keminmaa.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Keminmaan kunnan henkilö- ja palveluliikenteen kuljetukset
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta). (60000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinta koskee Keminmaan palveluliikenteen sekä henkilökuljetusten hoitamista joukkoliikenneluvan tai taksiluvan nojalla 1.8.2019 – 31.7.2022 välisen ajan ja optiota ajalle 1.8.2022 – 31.7.2024. Hankinta koski seuraavia yhtä tai useampaa kohdetta: 1. Henkilökuljetukset 2. Palveluliikenne Länsi- ja Itäkoskelta Laurilaan ja Kemiin 3. Palveluliikenne Jokisuulta ja Keminsuulta

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 3500000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Henkilökuljetukset
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta). (60000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Keminmaa (K241)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Keminmaan kunta

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Henkilökuljetukset

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Palveluliikenne Länsi- ja Itäkoskelta Laurilaan ja Kemiin
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta). (60000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Keminmaa (K241)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Keminmaan kunta

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Palveluliikenne Itä- ja Länsikoskelta Laurilaan ja Kemiin

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Palveluliikenne Jokisuulta ja Keminsuulta
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta). (60000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Keminmaa (K241)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Keminmaan kunta

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Palveluliikenne Jokisuulta ja Keminsuulta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 074-175700

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
1
Nimi:
Henkilökuljetukset

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
26.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:5
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:5
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:5
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Auto-Kasala Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0670323-3
Postiosoite:Keminsuuntie 288
Postinumero:94400
Postitoimipaikka:Keminmaa
Maa:Suomi
Puhelin:+358 4057117250
Sähköpostiosoite:eeva-kaarina.kasala@pp.inet.fi
NUTS-koodi:Keminmaa (K241)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:3100000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
2
Nimi:
Palveluliikenne Länsi- ja Itäkoskelta Laurilaan ja Kemiin

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
26.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:5
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:5
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:5
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Kemin Taksipalvelu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0701066-6
Postiosoite:Taaplaajankatu 26
Postinumero:94200
Postitoimipaikka:Kemi
Maa:Suomi
Puhelin:+358 400690387
Sähköpostiosoite:taksi@kemintaksi.fi
NUTS-koodi:Kemi (K240)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:260000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
3
Nimi:
Palveluliikenne Jokisuulta ja Keminsuulta

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
26.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:5
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:5
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:5
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Kemin taksipalvelu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0701066-6
Postiosoite:Taaplaajankatu 26
Postinumero:94200
Postitoimipaikka:Kemi
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Kemi (K240)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:140000.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisuvaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi:Keminmaan kunta
Postiosoite:Rantatie 19
Postinumero:94400
Postitoimipaikka:Keminmaa
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kunta@keminmaa.fi
Internet-osoitehttp://www.keminmaa.fi
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28.6.2019
«« Takaisin