«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu : Oppikirjojen välityspalvelu

13.08.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014506
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 156-385790

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin ranskalais-suomalainen koulu
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245912-2
Postiosoite:Raumantie 4
Postinumero:00350
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hrsk.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Suomalais-venäläinen koulu
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245913-0
Postiosoite:Pelimannintie 16
Postinumero:00420
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.svk-edu.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Oppikirjojen välityspalvelu
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus. (79000000-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena oli kirjallisuuden välityspalvelu kohdistuen erityisesti oppikirjoihin sekä lasten- ja nuortenkirjoihin.

Tilaaja tekee tilaukset pääsääntöisesti toimittajan sähköisen tilauskanavan kautta. Tilatut kirjat toimitetaan Tilaajan määrittämään toimitusosoitteeseen.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 450000 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Paino- ja jakelupalvelut. (79824000-6)
Varastointipalvelut. (63120000-6)
Rahdinkäsittely- ja -varastointipalvelut. (63100000-0)
Painetut kirjat. (22110000-4)
Tilauspalvelut. (79980000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tarkempi kuvaus hankinnan kohteesta esitettiin tarjouspyynnön liitteellä 1 "Hankinnan kohteen kuvaus" sekä tarjouspyynnön liitteellä 2 "Vaatimusluettelo".

Kilpailutuksen perusteella muodostetiin puitejärjestely.

Kohdassa II.1.5) ilmoitettu arvo on hankintayksikön arvio koko puitejärjestelyn volyymistä optiokaudet mukaan lukien neljälle vuodelle. Esitetty arvioitu kokonaisarvo ei sisällä määräostovelvoitetta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Kustannusperuste (kun käytetään elinkaarikustannuksia): Hinta100
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimusta ei ole jaettu osiin, sillä puitejärjestelyn kohteena olevan palvelun katsotaan muodostavan loogisen kokonaisuuden, jonka jakaminen osiin

hankintayksikön toimesta olisi teknisistä ja taloudellisista syistä epätarkoituksenmukaista.

Hansel Oy toimi kilpailutuksessa konsultoivassa roolissa.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 076-181081

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Oppikirjojen välityspalvelu

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
25.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:2
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:1
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Kirjavälitys Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0110031-0
Postiosoite:Hakakalliontie 10
Postinumero:05460
Postitoimipaikka:Hyvinkää
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: ei
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Suomen Kirjastopalvelu Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0110020-6
Postiosoite:Työpajankatu 13 A
Postinumero:00580
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:450000 EUR
V.2.5) Tietoa alihankinnasta

Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.8.2019
«« Takaisin