«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
SASKY koulutuskuntayhtymä : KESKEYTYSILMOITUS: SASKY koulutuskuntayhtymän siivous- kiinteistönhuollon hankinta kokonaispalveluna ja yhteisyrityksen perustaminen

01.07.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014504
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 125-306535

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:SASKY koulutuskuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0204964-1
Postitoimipaikka:Sastamala
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:info@hankintajuristit.fi
NUTS-koodi:Länsi-Suomi (FI19)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.sasky.fi/
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS: SASKY koulutuskuntayhtymän siivous- kiinteistönhuollon hankinta kokonaispalveluna ja yhteisyrityksen perustaminen
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Kiinteistöpalvelut. (70000000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tarjouspyynnön mukaan hankinnan kohteena ja tarkoituksena oli ulkoistaa SASKY:n eri toimipisteiden siivous- ja kiinteistönhoitopalvelut kilpailutuksen voittaneen palveluntuottajan kanssa yhteistyössä perustettavalle yhteisyritykselle.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Puhdistus- ja puhtaanapitopalvelut sekä vastaavat palvelut kaupunki- ja maaseutualueilla. (90600000-3)
Omia kiinteistöjä koskevat kiinteistöpalvelut. (70100000-2)
Siivouspalvelut. (90911200-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Pirkanmaa (FI197)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ja tarkoituksena oli ulkoistaa SASKY:n eri toimipisteiden siivous- ja kiinteistönhoitopalvelut kilpailutuksen voittaneen palveluntuottajan kanssa yhteistyössä perustettavalle yhteisyritykselle.

Kiinteistönhoito- ja siivouspalvelussa on kyse kokonaispalvelusta niin sanotulla avaimet käteen -periaatteella, jossa valitulla palveluntuottajalla on kokonaisvastuu SASKY koulutuskuntayhtymän kiinteistönhoito- ja siivouspalvelusta.

Hankinnan kohdetta, tavoitteita, siirtyvää henkilöstöä sekä yhteisyrityksen toimintaperiaatteita kuvattiin tarkemmin hankinta-asiakirjoissa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Tarjoajan kuvaus kokonaispalvelun yhteensovittamisesta10 %
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Palveluinnovaatiot10 %
Hinta 80 %
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Tarjousperusteinen neuvottelumenettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 190-430009

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Sopimus kiinteistöhuolto- ja siivouspalveluista

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Tarjouksia tai osallistumishakemuksia ei ole saatu tai ne on keskeytetty

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankintalain 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintamenettely keskeytetään, koska tarjouskilpailuun ei ole saatu yhtään tarjousta.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
1.7.2019
«« Takaisin