«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Julkiset hankinnat):
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri : HUS-RADU -projekti, PACS-järjestelmän käyttö palvelumuotoisena

01.07.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014493
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 125-306725

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1567535-0
Postiosoite:PL 750
Postinumero:00029
Postitoimipaikka:HUS
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:tomi.kauppinen@hus.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.hus.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
HUS-RADU -projekti, PACS-järjestelmän käyttö palvelumuotoisena
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

HUS-RADU -projekti sekä PACS-järjestelmän käyttö palvelumuotoisena HUSin RADU-integraatiota hyödyntäen

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1450000 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

HUS Kuvantaminen on kilpailuttanut PACS-järjestelmän hankinnan keväällä 2019 (HUS 080-2018, PACS HUS-Kuvantamisen ja HUSin erikoisalojen käyttöön). Palvelun toimittajaksi on hankintamenettelyssä valikoitunut Siemens Healthcare Oy, jonka kanssa hankintaa koskeva hankintasopimus on allekirjoitettu 7.6.2019. Hankintasopimuksella oli tarkoitus integroida uusi järjestelmä Apottiin 1.5.2020 mennessä. Nykyinen järjestelmätoimittaja on irtisanonut nykyiset PACS-sopimukset päättymään 1.5.2020. Koska Apotti-potilastietojärjestelmä on käyttöönotettavissa marraskuuhun 2020 mennessä on HUS Kuvantamisen varmistettava, ettei potilashoidon kannalta keskeisimmässä järjestelmässä ole toimintakatkoa, joten toteutetaan uuden PACSin integrointi nykyiseen RADU järjestelmään täksi siirtymäajaksi kilpailutuksessa valitulta toimittajalta suorahankintana.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua jäljempänä luetelluissa tapauksissa

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
HUS-RADU -projekti, PACS järjestelmän käyttö palvelumuotoisena

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
28.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Siemens Healthcare OY
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1071935-0
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:1450000 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:1450000 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Näin ollen HUS Kuvantaminen on sopinut kilpailutuksessa valitun Siemens Healthcare Oy:n kanssa toimenpiteistä, joilla PACS-järjestelmän käytettävyys turvataan myös 1.5.2020 alkaen. Tällöin PACS-järjestelmä täytyy ensin integroida HUSilla nyt käytössä olevaan radiologista työnkulkua ohjaavaan RADU-ohjelmistoon. Tästä integraatiotyöstä HUSilla ei ole sopimusta Siemens Healthcare Oy:n kanssa. Myöhemmässä vaiheessa PACS-järjestelmä tullaan integroimaan Apotti-potilastietojärjestelmässä olevaan Radiant-radiologisen työnkulun ohjelmistoon, jonka osalta integroimistyöstä HUSilla on sopimus Siemens Healthcare Oy:n kanssa

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
30.6.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat

2. Muut perustelut sopimuksen tekemiselle ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua

Hankinta ei kuulu direktiivin soveltamisalaan

3. Selitys

Hankintalain 40 §:n 2 momentin 2 -kohdan mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta.

Käsillä olevassa tilanteessa HUS Kuvantaminen hankkii PACS-järjestelmän ohjelmiston integrointipalvelun, siihen kuuluvan projektitoimituksen sekä myöskin PACS-järjestelmän palveluna siltä osin, kuin PACS-järjestelmää ei voida Apotti-potilastietojärjestelmän käyttöönottamisen viivästymisestä johtuvasta syystä integroida vielä itse Apotti-potilastietojärjestelmään. HUS Kuvantaminen on edellä esitetyllä tavalla jo aiemmin kilpailuttanut PACS-järjestelmän, eikä tästä syystä ole mahdollista, että HUS (HUS Kuvantaminen) kilpailuttaisi uuden järjestelmän ja uuden toimittajan Apotti-potilastietojärjestelmän käyttöönottoa edeltävälle ajalle. Näin ollen PACS-järjestelmän ja sen integrointiin liittyvät palvelut on hankittava aiemmin kilpailutetulta toimittajalta, Siemens Healthcare Oy:ltä.Kuvatussa tilanteessa ei ole mahdollista hankkia PACS-järjestelmän integroimista RADU-ohjelmistoon muulta kuin aiemmassa hankintamenettelyssä valitulta toimittajalta eikä myöskään kuvatussa tilanteessa ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista kilpailuttaa uutta toimittajaa integroimaan tarvittava järjestelmä ja tilata siihen tarvittava suuri kuva- ja tutkimusdata muulta kuin aiemmassa hankintamenettelyssä valitulta toimittajalta. Hankinnan kilpailuttaminen ei myöskään ole mahdollista siitä syystä, että uusi toimittaja valittaisiin vain noin vuoden ajaksi integroimaan uusi PACS-järjestelmä RADU-ohjelmiston yhteyteen ja sitten kuva- ja tutkimusdata integroitaisiin uudelleen aiemman kilpailutuksen voittaneen toimittajan tarjoamaan järjestelmään Apotti-potilastietojärjestelmän yhteyteen. Hankinta on näin ollen toteutettava suorahankintana aiemmin valitulta toimittajalta, Siemens Healthcare Oy:ltä, ottaen lisäksi huomioon se, että Apotti-järjestelmän käyttöönottaminen HUS Kuvantamisen osata on viivästynyt siitä itsestään (HUS Kuvantamisesta) riippumattomasta syystä.

«« Takaisin