«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Julkiset hankinnat):
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Valmet Automotiven RekryKoulutus Salon akkutehtaalle

30.06.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014485
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 125-306717

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2296962-1
Postiosoite:PL 236
Postinumero:20101
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Petri Järvinen
Sähköpostiosoite:petri.jarvinen@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Turku (K853)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Valmet Automotiven RekryKoulutus Salon akkutehtaalle
Viitenumero:
VARELY/2788/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. (80400000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Valmet Automotive Oy käynnistää akkujen suurtuotannon Salossa. Valmet Automotiven Electric Vehicle - liiketoimintalinja toimii akkujärjestelmien valmistajana ja täydellisten akkujärjestelmien toimittajana autoteollisuuden ja teollisuuden tarpeisiin. Yhteishankintakoulutuksena toteutettavan RekryKoulutuksen tavoitteena on varmistaa uusien työntekijöiden osaaminen korkean teknologian suursarja-akkutehtaassa Salossa siten, että he kykenevät työskentelemään itsenäisesti akkutehtaan eri tuotantotehtävissä ja automatisoiduilla valmistuslinjoilla materiaalinkäsittelijänä ja operaattorina. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet henkilöt palkataan toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 908988.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Salon seutu (S022)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Varsinais-suomen ELY-keskus pyytää tarjousta suoraan yhdeltä palveluntuottajalta. Kyse on hankinnasta, jossa teknisestä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan eikä koulutuksen toteutuksen kannalta järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ole. Kilpailun puuttuminen ei johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta. Akkutehtaan tuotantolinjat ovat suunniteltu asiakkaalle valmistettavien 48V-automotive-akkujen valmistukseen, ja ovat teknologisen kokonaisuuden suhteen ainutlaatuisia. Linjastot on suunniteltu vain yhden tuotteen ja sen varianttien kokoonpanoon. Linjastolla operoiminen on olennainen osa koulutuksen keskeistä sisältöä, eikä vastaavaa linjastoa eikä siihen liittyvää ammatin hallinnan kannalta riittävän laaja-alaista koulutusosaamista ole käytössä eikä saatavilla muualta. Linjaston toimintaan ja siinä operoimiseen liittyvä koulutus muodostaa noin 90% rekrytoivan koulutuksen kokonaiskestosta.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
Valmet Automotiven RekryKoulutus Salon akkutehtaalle

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
19.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Valmet Automotive Oy teollisuusoppilaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0143991-2
Postiosoite:Joensuunkatu 7 C
Postinumero:24100
Postitoimipaikka:SALO
Maa:Suomi
Puhelin:+358 405444344
Sähköpostiosoite:juha.laitala@valmet-automotive.com
NUTS-koodi:Salon seutu (S022)
Internet-osoitehttp://valmet-automotive.com
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:908988 EUR
V.2.5) Tietoa alihankinnasta

Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa

Arvo ilman alv:tä:35000.00
Osuus:4 %
Lyhyt kuvaus sopimuksen osasta, joka teetetään alihankintana:

Työturvallisuuskorttikoulutus kaikille koulutettaville.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28.6.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti (suorahankintaperusteet)

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

3. Selitys

Varsinais-suomen ELY-keskus on pyytänyt tarjousta suoraan yhdeltä palveluntuottajalta. Kyse on hankinnasta, jossa teknisestä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan eikä koulutuksen toteutuksen kannalta järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ole. Kilpailun puuttuminen ei johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta. Valmet Automotive Oy käynnistää akkujen suurtuotannon Salossa. Valmet Automotiven Electric Vehicle - liiketoimintalinja toimii akkujärjestelmien valmistajana ja täydellisten akkujärjestelmien toimittajana autoteollisuuden ja teollisuuden tarpeisiin. Yhteishankintakoulutuksena toteutettavan RekryKoulutuksen tavoitteena on varmistaa uusien työntekijöiden osaaminen korkean teknologian suursarja-akkutehtaassa Salossa siten, että he kykenevät työskentelemään itsenäisesti akkutehtaan eri tuotantotehtävissä ja automatisoiduilla valmistuslinjoilla materiaalinkäsittelijänä ja operaattorina. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet henkilöt palkataan toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin. Salon akkutehtaalle tulee kolme tuotantolinjaa; kaksi niistä on suurivolyymisia ja yksi piensarjatyyppinen. Sarjatuotanto tulee alkamaan viimeistään Q4/2019. Akkutehtaan tuotantolinjat ovat suunniteltu asiakkaalle valmistettavien 48V-automotive-akkujen valmistukseen, ja ovat teknologisen kokonaisuuden suhteen ainutlaatuisia. Linjastot on suunniteltu vain yhden tuotteen ja sen varianttien kokoonpanoon. Linjastolla operoiminen on olennainen osa koulutuksen keskeistä sisältöä, eikä vastaavaa linjastoa eikä siihen liittyvää ammatin hallinnan kannalta riittävän laaja-alaista koulutusosaamista ole käytössä eikä saatavilla muualta.

«« Takaisin