«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallisten hankintojen suorahankintailmoitus:
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri : Välinehuollon pakkauspöydät

28.06.2019 10:57
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014476
Osallistumishakemukset (päivämäärä puuttuu) mennessä osoitteeseen:

Hankintayksikkö ja yhteystiedot

Hankintayksikkö ja yhteystiedot
Hankintayksikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Y-tunnus 0215978-7
Yhteyshenkilö Arttu Aarnio
Postiosoite Keskussairaalantie 19
Postinumero 40620
Postitoimipaikka Jyväskylä
Maa Suomi
Sähköpostiosoite tarjous@ksshp.fi
Internet-osoite (URL) http://www.ksshp.fi
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Välinehuollon pakkauspöydät
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
245874
Hankinnan kuvaus

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on päättänyt toteuttaa suorahankinnan Keski-Suomen sairaalan välinehuollon pakkauspöydistä. Pakkauspöytiä on tarkoitus hankkia yhteensä 14 kappaletta. 11kpl instrumenttihuoltoon, 1kpl käärepakkaukseen ja 2kpl skooppihuoltoon.

Pääkohde
Päänimikkeistö Täydentävä nimikkeistö
Pöydät. (39121200-8) Sairaalakäyttöön (LA16-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Keski-Suomi (FI193)
Sopimuksen kokonaisarvo
64748.00 EUR
Sisältää arvonlisäveron
Ei
Sopimuskumppaniksi valittavan toimittajan nimi ja osoite
Virallinen nimi Treston Oy
Y-tunnus 2419359-9
Postiosoite Sorakatu 1
Postinumero 20730
Postitoimipaikka TURKU
Maa Suomi
Sähköpostiosoite sales@treston.com
Puhelin +358 10446911
Internet-osoite (URL) http://www.treston.fi

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Suorahankinta
Perustelut suorahankinnalle julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti

Hankintayksikkö päätti toteuttaa hankinnan suorahankintana perustuen hankintalain 40 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaiseen suorahankintaperusteeseen ja Hankintayksikön tarpeisiin. Hankintayksikkö katsoo jäljempänä esitettävin perustein, että järkeviä vaihtoehtoisia ratkaisuja ei ole olemassa, eikä tällaisilla tarjouspyynnön ehtojen kaventamisella pyritä keinotekoisesti vähentämään kilpailua. Hankintayksikkö pyysi tarjouksen Treston Oy:ltä, jonka edustamille pakkauspöydille ei hankintayksikön tietämyksen mukaan löydy muita toimittajia sairaalan välinehuollon pakkausprosessin vaatimukset täyttävään käyttötarkoitukseen.

Lisätietoja

Mikäli markkinatoimija katsoo vastoin hankintayksikön käsitystä kykenevänsä toteuttamaan hankinnan ja ettei suorahankintaperuste pidä paikkansa, markkinatoimijaa pyydetään viivytyksettä ilmoittamaan asiasta Hankintayksikölle, jotta Hankintayksikkö voi arvioida asian uudelleen ja tarvittaessa keskeyttää suorahankinnan oma-aloitteisesti.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin