«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Julkiset hankinnat):
Celia Näkövammaisten kirjasto : Äänikirjojen suorahankinta

30.06.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014473
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 125-306722

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Celia Näkövammaisten kirjasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0245872-8
Postiosoite:PL 20 (Marjaniementie 74, Helsinki)
Postinumero:00030
Postitoimipaikka:IIRIS
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Eeva Paunonen
Puhelin:+358 295333090
Sähköpostiosoite:eeva.paunonen@celia.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.celia.fi/
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Äänikirjojen suorahankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Kirjastopalvelut. (92511000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Celia hankkii suorahankintana äänikirjoja Näkövammaisten kirjaston kokoelmaan tekijänoikeuslain (404/1961) 17 b ja 17 c pykälien mukaiseen käyttöön näkövammaisille ja muille lukemisesteisille.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 450000 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sanakirjat, kartat, musiikkikirjat ja muut kirjat. (22114000-2)
Kirjastokirjat. (22113000-5)
Äänitallenteet. (32353000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Suorahankinnassa on kyse suomalaisten kirjakustantamoiden tuottamista kaupallisista äänikirjoista, joiden äänitteitä käytetään myös Celian tarjoamien saavutettavien ja rakenteisten äänikirjojen pohjana. Hankinnalla varmistetaan, että näkövammaiset ja muut lukemisesteiset saavat samat äänikirjat saavutettavassa muodossa kuin muu väestö.

Celia tekee äänikirjojen suorahankinnoista puitesopimukset neljän (4) eri toimittajan kanssa, jotka pystyvät tarjoamaan Celialle em. mukaisia palveluja.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimukset tehdään kahdelle (2) vuodelle, minkä jälkeen sopimuskautta voidaan jatkaa vuoden pituisella optiokaudella.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
Äänikirjojen suorahankinta

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
20.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Silencio Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2102969-7
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:450000 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:450000 EUR

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
Äänikirjojen suorahankinta

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
20.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Dramafoni
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0202748-5
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:450000 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:450000 EUR

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
Äänikirjojen suorahankinta

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
20.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Texteller Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2726491-1
Postitoimipaikka:Espoo
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:450000 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:450000 EUR

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
Äänikirjojen suorahankinta

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
20.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:KunaLoop Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2779638-7
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Turku (K853)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:450000 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:450000 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankinnan sitoutumaton enimmäiskokonaisarvo on 450 000 EUR. Hankinnan vuosittainen ennakoitu kokonaisarvo on arviolta 50 000-150 000 EUR / vuosi.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28.6.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti (suorahankintaperusteet)

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: hankinta, jonka tarkoituksena on ainutkertaisen taideteoksen tai taiteellisen esityksen luominen tai hankkiminen

3. Selitys

Hankintalain 40.2 §:n 3 -kohdan mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos hankinnan tarkoituksena on ainutkertaisen taideteoksen tai taiteellisen esityksen luominen tai hankkiminen. Saman pykälä 2 -kohdan mukaan suorahankinta on mahdollinen, jos teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta.

Celia hankkii suorahankintana äänikirjan (teoksen) siltä toimittajalta, jolle kirjakustantamo on luovuttanut yksinoikeuden tuottaa kyseinen äänikirja. Aänikirjan toteuttaa lukija, jonka kustantaja on erityisesti valinnut toteuttamaan juuri tietynlaisen, taiteelliseksi katsottavan tulkinnan luettavasta kirjasta. Haluttu taiteellinen lopputulos voidaan saada äänikirjaan vain juuri tietyn lukijan tulkinnan (taiteellisen esityksen) kautta. Lukijat ovat ensisijaisesti ammattinäyttelijöitä tai ammattimaisia äänikirjan lukijoita. Suorahankintana hankittavat tuotteet ovat äänikirjoja, joiden korkealla laadulla on erityisen suuri merkitys Celian näkövammaisille ja muille lukemisesteisille asiakkaille. Näkövammaiselle äänikirjan lukijan tulkinnalla on suuri merkitys kuuntelukokemuksen onnistumisessa ja kirjan sisällön välittymisessä. Lukemisesteisillä on oikeus saada saavutettavassa muodossa vastaavia äänikirjoja kuin muulla väestönosalla. Lukijan merkitys äänikirjan kuuntelussa on tullut voimakkaasti esille myös viimeisimmässä Celian asiakastyytyväisyyskyselyssä.

Celia tekee äänikirjojen suorahankinnoista puitesopimukset niiden toimittajien kanssa, jotka pystyvät tarjoamaan Celialle em. mukaisia palveluja.

Celia tekee sopimuskaudella teoskohtaisesti päätöksen siitä, mitä äänikirjoja hankintaan Näkövammaisten kirjaston käyttöön. Äänikirja hankitaan siltä toimittajalta, jolla on yksinoikeus edellämainitun mukaisen äänikirjan tuottamiseen.

«« Takaisin