«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Intelligent Traffic Management Finland Oy : Korvausinvestointi; vanhojen Rosa tiesääasemien päivittäminen RWS200

30.06.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014468
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 125-305208

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Intelligent Traffic Management Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2945247-3
Postiosoite:Palkkatilanportti 1
Postinumero:00240
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Harri Seppinen
Puhelin:+358 294507277
Sähköpostiosoite:harri.seppinen@tmfg.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.tmfg.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Liikenne, liikenteen hallinta- ja ohjauspalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Korvausinvestointi; vanhojen Rosa tiesääasemien päivittäminen RWS200
Viitenumero:
ITM-220-19-T-0416
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Sääasemat. (38127000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Rosa -tiesääasemien päivitys RWS200 asemiksi. Hankinta sisältää laitteet asennuksineen.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2050000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Vaisalan valmistamien vanhojen sekä tuotannosta poistuneiden Rosa-tiesääasemien päivitys Vaisalan uuden sukupolven RWS200 -tiesääasemiksi. Suomessa on n. 412 tiesääasemapistettä, joista n. 111 on jo RWS200 asemia. Hankinta sisältää laitteet, konfiguroinnin ja asennuksen hyödyntäen olemassa olevia antureita.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua jäljempänä luetelluissa tapauksissa (täyttäkää liite D1) (suorahankinta)

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Korvausinvestointi; vanhojen Rosa tiesääasemien päivittäminen RWS200

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
24.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:1
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Vaisala Oyj
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0124416-2
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:2050000.00 EUR
V.2.5) Tietoa alihankinnasta

Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28.6.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat (tavarahankinnat)

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti (suorahankintaperusteet)

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

3. Selitys

Teknisistä syistä vain kyseinen toimittaja voi toteuttaa hankinnan. ITM Finlandin omistamien, Vaisalan valmistamien vanhojen sekä tuotannosta poistuneiden Rosatiesääasemien päivitys Vaisalan uuden sukupolven RWS200 -tiesääasemiksi on ainoa kustannustehokas tapa taaten samalla laitteiston tuottamien tietojen yhteensopivuuden ITM Finlandin tarpeisiin. Suomessa on n. 412 tiesääasemapistettä, joista n. 111 on jo RWS200 asemia. Loput n. 300 asemaa tulee päivittää lähivuosien aikana, sillä Vaisala romuttaa kaikki Rosa-aseman varaosat ja sen käyttämät anturimallit v. 2022 lopussa. Vuonna 2019 on tarkoitus korvata 52 tiesääasemapistettä. Uudet RWS200 asemat voivat hyödyntää pitkälti vanhoja antureita, eritoten kiinteitä, tiehen upotettuja DRS511 tieantureita, joten niitä ei tarvitse päivityksen yhteydessä vaihtaa, mikäli antureilla on elinkaarta jäljellä. Samoin olemassa olevat kalliit optiset kelianturit sekä sää-/sadeanturit voidaan hyödyntää. Jos Rosa-asema korvattaisiin eri valmistajan asemalla, jouduttaisiin vaihtamaan kaikki anturit (6-13 eri anturia/asemapiste), jolloin kustannukset kasvaisivat ja asemalta saatu data eroaisi varsin paljon vanhemmista asemista. RWS200 -aseman kelianalyysi vastaa myös hyvin pitkälle vanhan Rosa-aseman kelianalyysiä, joten asemien antamien tiesää- ja kelitietojen vertailu uusien ja vanhojen asemien kesken on mahdollista. Tietoja käytetään sää- ja keliohjattujen teiden ohjausjärjestelmissä ja suosituslaskenta-sovelluksessa, jotka tukevat vain Vaisalan asemilta saatavia tietoja ja keliluokitusta. RWS200 -asemiin päivitettäessä pystytään varmistamaan tietojen käytön ja koko tiesääjärjestelmän yhteensopivuus ja -toimivuus sekä laatuvaatimukset. Tiesääasemilta kerättävää tietoa käytetään myös kunnossapidon kelikeskuksissa ja työnjohdossa kunnossapitotoimenpiteiden ja niiden ajoituksen suunnitteluun. Mikäli asema vaihtuu toisenlaiseen, vaikeutuu em. tehtävät, koska keliluokittelu, sateiden tiedot ym. eroavat toisistaan. Lisäksi eri valmistajien asemien datojen vertaaminen viereisiltä asemapisteiltä on käytännössä mahdotonta. Kelitietojen osalta Vaisalan asemilta saatava data ja keliluokitus on lukuisten testien perusteella ollut etupäässä laadukkaampaa kuin muiden valmistajien keliluokitus. Tiesäätietojen hyödynnettävyys riippuu täysin niiden laadusta ja oikeellisuudesta.

«« Takaisin