«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Suomen riistakeskus : KESKEYTYSILMOITUS Metsästäjä ja Jägaren -lehtien painaminen 1.1.2020 - 31.12.2022

03.07.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014465
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 127-310919

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Suomen riistakeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201724-4
Postiosoite:Sompiontie 1
Postinumero:00730
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Klaus Ekman
Puhelin:+358 0294312001
Sähköpostiosoite:kirjaamo@riista.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.riista.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS Metsästäjä ja Jägaren -lehtien painaminen 1.1.2020 - 31.12.2022
Viitenumero:
89/01.07.02/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Painopalvelut. (79810000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Suomen riistakeskus julkaisee Metsästäjä ja Jägaren -lehtiä riistatalouden edistämistarkoituksessa. Lehti jaetaan kaikille riistanhoitomaksun maksaneille, joita on yli 300 000. Lehtiä on julkaistu kuusi numeroa vuodessa ja niiden numerokohtaiset painosmäärät ovat noin 300 000 (Metsästäjä) ja 18 500 (Jägaren).

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Painatus ja siihen liittyvät palvelut. (79800000-2)
Painopalvelut. (79810000-5)
Painotöihin liittyvät palvelut. (79820000-8)
Sanomalehdet, aikakauskirjat, -julkaisut ja -lehdet. (22200000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Metsästäjä ja Jägaren -lehtien painamista 1.1.2020 - 31.12.2022 koskeva hankinta on keskeytetty.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 115-282555

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
-

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankinta on keskeytetty

Hankintalain 1397/2016 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain

todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevaan ratkaisuun sovelletaan, mitä hankintaa koskevasta päätöksestä säädetään 123 §:ssä.

Oikeuskäytännössä ja –kirjallisuudessa todellisina syinä on pidetty muun muassa sitä, että hankintamenettelyssä on havaittu hankinnan kattavuuteen ja sisältöön liittyvä olennainen hankinnan laajuuden virhearviointi, eikä virhettä voida korjata muutoin kuin keskeyttämällä hankinta ja käynnistämällä kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Nyt kyseessä olevassa hankinnassa olisi jouduttu tekemään muutoksia hankinnassa asetettuihin vaatimuksiin siten, että lehtien jakelusta ja jakelusta aiheutuvien jakelukustannusten osuudesta vertailuhintaan vaikuttavina vuosikustannuksina olisi jouduttu kokonaan luopumaan. Mainittu muutos olisi olennaisesti muuttanut hankinnan kattavuutta, vaatimuksia ja tarjousten vertailuperusteita.

Hankinnan keskeyttämiselle on yllä mainittujen perustelujen johdosta lainsäädännön tarkoittama perusteltu syy. Ratkaisu ei vaikuta syrjivästi tarjoajiin.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
2.7.2019
«« Takaisin