«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallisten hankintojen suorahankintailmoitus:
Turun kaupunki : Sosiaali- ja terveyspalveluiden laatuviitekehys

28.06.2019 10:21
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014464
Osallistumishakemukset (päivämäärä puuttuu) mennessä osoitteeseen:

Hankintayksikkö ja yhteystiedot

Hankintayksikkö ja yhteystiedot
Hankintayksikkö Turun kaupunki
Y-tunnus 0204819-8
Yhteyshenkilö Jaana Friman
Postiosoite PL 630 (Käyntiosoite: Linnankatu 31, 2. krs)
Postinumero 20101
Postitoimipaikka Turku
Maa Suomi
Puhelin +358456629460
Sähköpostiosoite jaana.friman@turku.fi
Internet-osoite (URL) http://www.turku.fi/hankinnat
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Sosiaali- ja terveyspalveluiden laatuviitekehys
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
7319-2019
Hankinnan kuvaus

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden käyttöön tarkoitettu laatuohjelma, joka on sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden johtamista ja prosessien jatkuvaa kehittämistä tukeva laatujohtamisen työkalu. Laatuohjelma koostuu arviointikriteeristöstä, joka on kehitetty vastaamaan suomalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden laadun arviointitarvetta. Siinä on huomioitu sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä, valtakunnallisia suosituksia ja hyviä hoitokäytäntöjä. Laatuohjelma antaa sote-palveluntuottajille yhtenäisen ja juuri sosiaali- ja terveydenhuoltoon kehitetyn laatuviitekehyksen. Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö edellyttää, että toiminnan on oltava ammatillisesti ja tieteellisesti asianmukaista, näyttöön ja hyviin hoito- ja kuntoutuskäytäntöihin perustuvaa, laadukasta ja turvallista.

Pääkohde
Päänimikkeistö
Sovelluspalveluntarjoajat. (72416000-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Turku (K853)
Sopimuksen kokonaisarvo
106220.00 EUR
Sisältää arvonlisäveron
Ei
Sopimuskumppaniksi valittavan toimittajan nimi ja osoite
Virallinen nimi Labquality Oy
Y-tunnus 0110079-1
Postiosoite Kumpulantie 15
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Suorahankinta
Perustelut suorahankinnalle julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti

Suorahankinnan perusteena on, että teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan, eikä muita järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ole. Hyvinvointitoimialan hankintapalvelut kartoitti suomalaisen sosiaali- ja terveyspalveluiden laatuviitekehyksen markkinoilla olevat toimijat Hilmaan toimitetulla tietopyynnöllä 31.10.2018, johon pyydettiin vastaus 14.11.2018 mennessä. Laatuviitekehyksen tuli hankinnan kuvauksen mukaan sisältää sote-palvelujen itsearviointikriteeristön lisäksi eri palvelukokonaisuuksia, kuten arviointi- ja auditointimenetelmän, ulkoisen auditoinnin, sertifioinnin ja seuranta-auditoinnin sekä valmiuden suorittaa käyttöönoton menetelmäkoulutukset. Lisäksi kriteeristön edellytettiin sisältävän sähköisen asioinnin tuen ja jatkuvasti päivittyvän suomalaisen lainsäädännön vaateet, asetukset sekä valtakunnalliset ohjeet. Lisäksi edellytettiin näyttöä siitä, että laatuviitekehys on laajalti suomalaisten sote-organisaatioiden käytössä. Hankintakuvauksen mukainen vastaus tietopyyntöön saatiin määräaikaan mennessä Tarjouspalvelu.fi:n kautta yhdeltä toimijalta. Tietopyyntöön vastasi Labquality Oy, joka tarjoaa laatuviitekehykseksi SHQS-laatuohjelmaa.

Lisätietoja

Hankinnasta on tehty hankintapäätös (Hyvinvointitoimiala, toimialan hallinto, talous- ja hallintojohtaja 10.6.2019 § 87). Hankintasopimus tullaan tekemään vasta sen jälkeen, kun hankintalain mukainen suorahankintaa koskeva määräaika on umpeutunut. Lisätietoja: Hankintasihteeri Pirkko Seppänen p. 040 350 9297, hyto.hankinnat@turku.fi

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin