«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Julkiset hankinnat):
Intelligent Traffic Management Finland Oy : LOTJU ylläpito- ja kehitystyöt

28.06.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014447
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 124-303878

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Intelligent Traffic Management Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2945247-3
Postiosoite:Palkkatilanportti 1
Postinumero:00240
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Mikko Hammar
Puhelin:+358 294507235
Sähköpostiosoite:mikko.hammar@tmfg.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.tmfg.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Liikenne, liikenteen ohjaus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
LOTJU ylläpito- ja kehitystyöt
Viitenumero:
ITM-200-19-T-0540
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

LOTJU -tietojärjestelmän ylläpito- ja kehityssopimus määräajalle.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 440000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

LOTJU on tiesäätietojen keruujärjestelmä ja sen kautta jaetaan tietoja tieliikenteen eri toimijoille. Hankinnalla taataan tulevan talvihoitokauden tiesäätietojen keruu ja välittäminen operatiivisille järjestelmille, kuten tieliikennekeskuksien T-LOIK-järjestelmälle ja talvihoitourakoitsijoille WebTiesään kautta. Hankinnan aikana tullaan tekemään myös teknisiä ympäristömuutoksia, joiden tekeminen vaatii nykyisten infrarakenteiden hyvän ymmärryksen.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
LOTJU ylläpito- ja kehitystyöt

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
26.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Digia Oyj
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0831312-4
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:info@digia.com
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:440000 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28.6.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti (suorahankintaperusteet)

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

3. Selitys

LOTJU toimii tiesäädatan keruujärjestelmänä, jonka kautta jaetaan tiesäätietoja liikenteenhallinnalle, sidosryhmille sekä Digitrafficin kautta myös julkiseen käyttöön. Liikenteenhallinta käyttää LOTJU:n tuottamaa tietoa ohjaussuosituslaskennassa, jolla hallitaan tieverkolla sijaitseva muuttuvia nopeusrajoitusmerkkejä. Tieto tarjotaan myös tieliikennekeskuksien käyttöön T-LOIK-järjestelmän, WebTiesään ja WebKeli -järjestelmien kautta. LOTJU on täysin kustomoitu ITMF:n tarpeisiin. Markkinoilta ei löydy yleisesti tuntemusta kyseisestä järjestelmästä tai substanssista. LOTJU-järjestelmää tuotetaan edelleen Liikenneviraston (nyk. Väylävirasto) aikaisen ratkaisun kautta ja nykyisen ratkaisun ymmärrys on kriittisessä roolissa järjestelmän tehokkaan kehityksen ja ylläpidon osalta. Vuoden 2019 aikana järjestelmä eriytetään nykyisen Väyläviraston ratkaisuista omalle ITMF:n alustalle. Nykyisellä ylläpitotaholla, Digia Oyj:llä, on siirtotyössä kriittinen rooli ja siirtotyöt ovat osa tämän hankintapäätöksen kohdetta. Voimassa oleva ylläpitosopimus päättyy 2019 elokuussa. Elokuu on merkittävä taitekohta liikenteenhallinnan kannalta, koska sen jälkeen alkaa ns. talvihoitokausi. Talvihoitokauden aikana tiesään tuottamia tietoja käytetään mm. WebTiesää -järjestelmän kautta talvikunnossapidon hoitotoimenpiteiden (esim. auraus ja suolaaminen) kohdistamiseen ja aikatauluttamiseen. Talvihoidon urakoitsijoiden toiminta vaarantuu, jos LOTJU:n palvelutaso ei vastaa nykyistä tasoa. Jotta voidaan taata mahdollisimman hyvä palvelutaso tulevalla talvihoitokaudella, LOTJU:n ylläpitotahon muuttaminen ei ole järkevää ennen vuoden 2020 kevättä. Nykyisen ylläpitäjän tietotaito on kriittisessä asemassa, kun ITMF toteuttaa LOTJU-järjestelmän siirron Väyläviraston ympäristöstä omaan ympäristöön. Väyläviraston ympäristön käyttöaika loppuu vuoden 2019 lopussa. Tällä hankintapäätöksellä hankitaan nykyisen ylläpitotahon tukea 2020 huhtikuulle. Kilpailutus uudesta ylläpitotahosta on suunnitteilla vuoden 2020 alussa ja johtuen LOTJU-järjestelmän haastavuudesta tällä hankintapäätöksellä taataan myös hetkellinen päällekkäinen ylläpitovastuu mahdollisen uuden toimijan kanssa, jotta voimme taata LOTJU-järjestelmän häiriöttömän käytön.

«« Takaisin