«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Julkiset hankinnat):
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : JCI-konsultoinnin hankinta

28.06.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014446
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 124-303877

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1567535-0
Postiosoite:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postinumero:00029
Postitoimipaikka:HUS
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Kaisa Lindholm
Sähköpostiosoite:kaisa.lindholm@hus.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hus.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
JCI-konsultoinnin hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Yleiset johdon konsulttipalvelut. (79411000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

HUSin tavoiteasetantajärjestelmään kuuluu vuosittain asetettavien avaintavoitteiden lisäksi useamman vuoden kattavia läpimurtohankkeita. Yhtenä läpimurtohankkeista HUS tavoittelee kansainvälisten akkreditointien saamista toiminnalleen. Tämän mukaisesti HUSissa on vireillä hanke JCI (Joint Commission International) - akkreditoinnin saavuttamiseksi. Tällä päätöksellä hankintaan konsulttipalvelua, joka valmistaa yllä mainitun akkreditoinnin saavuttamiseen.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1200000.00 USD

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Riittävän valmistautumisen turvaamiseksi ja JCI-akkreditoinnin onnistuneeksi läpiviemiseksi on olemassa tarve JCI-akkreditointia koskevalle asiantuntijatuelle. Akkreditoinnin toteuttaminen useammalla kampuksella toimivassa yliopistosairaalassa on erityisen haastavaa. Akkreditointiin varautumisessa tulee lisäksi ottaa huomioon HUSissa vireillä oleva Apotti (Epic)-järjestelmän käyttöönotto, jonka käyttöönottoprosessin kanssa valmistautuminen tulee yhteensovittaa. Lisäksi JCI -akkreditointi tulee toteuttaa siten, että se on yhteensopiva HUSissa vireillä olevan toisen akkreditointijärjestelmän eli Magneettisairaalan (Magnet Recognition Program) kanssa. Päätöksen kohteena olevassa hankinnassa toimittaja antaa HUSille konsultaatiopalvelua yllä kuvatun tavoitteen toteuttamista varten.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
JCI-konsultoinnin hankinta

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
27.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Mount Sinai International LLC
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:5630986
Postitoimipaikka:New York, NY, USA, 10029
Maa:Yhdysvallat
Sähköpostiosoite:MSInternational@mountsinai.org
NUTS-koodi:Muu kuin Suomi (FIZ)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:1200000 USD

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28.6.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti (suorahankintaperusteet)

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

3. Selitys

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, ”hankintalaki”) 40 § 2 momentin 2 -kohdan mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta. Mount Sinai -sairaala on HUSin tiedon mukaan ainoa potentiaalinen toimittaja, joka pystyy HUSin toimintaympäristöä vastaavassa laajuudessa tarjoamaan JCI-akkreditointia varten tarvittavan konsultointipalvelun. Mount Sinai -sairaalan osalta on huomioitava erityisesti se, että kyseessä on sairaala, joka toimii vastaavassa toimintaympäristössä, vastaavassa laajuudessa usealla kampusalueella sekä myöskin HUSin kanssa vastaavaa potilastietojärjestelmää käyttäen (Apotti-potilastietojärjestelmä, joka on Epic Systemsin toimittama). Mount Sinai on saanut myös Magneettisairaala -statuksen. Vastaavan sairaalakokonaisuuden omaavaa konsulttia ei muutoin markkinoilta ole hankittavissa, eikä HUSilla ole tiedossa, että vastaavaa kokonaisuutta ylipäänsä olisi muualla olemassa.

«« Takaisin