«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri : Kutsu markkinakartoitukseen liittyen HUSiin hankittavaan FISH-esikäsittelylaitteistoon

28.06.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014440
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 124-302189

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1567535-0
Postiosoite:PL 750
Postinumero:00029
Postitoimipaikka:HUS
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Anna-Kaisa Anttonen ja Laura Sartanen
Puhelin:+358 504270523
Sähköpostiosoite:huslabhankinnat@hus.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.hus.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kutsu markkinakartoitukseen liittyen HUSiin hankittavaan FISH-esikäsittelylaitteistoon
Viitenumero:
MARKKINAKARTOITUS
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Lääketieteelliset laitteet. (33100000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

HUOM! TÄMÄ EI OLE HANKINTAILMOITUS TAI TARJOUSPYYNTÖ!

Markkinakartoituskutsun tarkoituksena on kartoittaa FISH-esikäsittelylaitteiden mahdolliset tarjoajat ja tarjojien kyky toimittaa HUS-Diagnostiikkakeskuksen genetiikan laboratorion prosesseihin sopiva laitteisto.

Markkinakartoitus ei sido ketään siihen osallistuvaa tahoa. Markkinakartoituksella on tarkoitus selvittää hankinnan toteuttamiseen ja hankintaan liittyviä teknisiä, taloudellisia ja toiminnallisia seikkoja. Kaikkia markkinakartoituksessa käytettäviä toimittajien tietoja käsitellään luottamuksellisesti pelkästään hankinnan suunnittelussa.

Markkinakartoitukseen vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista, eikä osallistuminen vaikuta toimittajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Laboratoriolaitteet, optiset ja tarkkuuslaitteet (lukuun ottamatta silmälaseja). (38000000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen suorituspaikka:

HUS Diagnostiikkakeskus, Genetiikan laboratorio

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Laboratorio tekee päivittäin 10-30 kpl FISH-lasien käsittelyä ja laseilla on joko hematologisia, kudosleikkeitä tai verinäytepreparaatteja. Laboratorio hakee FISH-lasien prosessointiin laitetta, joka soveltuu käytettäväksi laajalla koetinvalikoimalla lasien esikäsittelyyn ja koettimen lisäyksen jälkeisiin pesuihin. Nyt hankittavalla FISH-esikäsittelylaitteella on tarkoitus automatisoida prosessia ja tehdä työvaiheet vetokaapin ulkopuolella pienehkössä laboratoriotilassa vaadittavalla työturvallisuudella.

II.2.14) Lisätiedot:

Ilmoittautuneisiin toimittajiin otetaan yhteyttä laitteen koekäytön järjestämiseksi. Koekäyttöaikataulu voidaan sopia on ennen tämän tietopyynnön määräaikaa. Hankittavaksi tulee laite, joka osoittautuu koekäytössä toimivaksi laboratorion FISH prosessissa. Ilmoittautumiset pyydetään 31.7.2019 mennessä

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
19.8.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Laitteelle ei ole mahdollista rakentaa kohdepoistoa ja se tulee voida sijoittaa työpöydälle, jossa sille varattu tila on 65 (korkeus) x 110 (leveys) ja 70 (syvyys) cm. Laitteen on sovelluttava 10-30:n näytteen prosessointiin kerrallaan siten, että koettimet lisätään kullekin lasille laitteen ulkopuolella ja kukin koetin voi olla erilainen. Laitteen käyttö ei voi merkittävästi lisätä prosessissa tarvittavien kemikaalien kulutusta. Laitteelle on voitava ohjelmoida laboratoriossa tällä hetkellä käytössä oleva protokolla (saatavilla pyynnöstä) ja käyttäjän tulee voida ohjelmoida laitetta itse protokollien muokkaamiseksi.

Hankittavan järjestelmän tulee sopeutua HUS tietohallinnon toiminnallisiin- sekä tietoturvavaatimuksiin ja toimia laboratorion toimintaa ohjaavassa SFS-EN ISO 15189:2013 standardissa ja muussa alan ohjeistuksessa annettujen vaatimusten mukaisesti.

Järjestelmällä tulee olla voimassa oleva lääkintälaitteen CE-merkintä

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28.6.2019
«« Takaisin