«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Ålands omsorgsförbund : Skjutsar i handikappanpassad taxi

28.06.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014427
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 124-303172
Tarjoukset 12.08.2019 mennessä osoitteeseen:

https://www.e-avrop.com/aof/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=45310

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Ålands omsorgsförbund
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0954883-0
Postiosoite:Styrmansgatan 2 B
Postinumero:22100
Postitoimipaikka:Mariehamn
Maa:Suomi
Puhelin:+358 18526601
Sähköpostiosoite:katarina.dahlman@aof.ax
NUTS-koodi:Ahvenanmaa (FI2)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.aof.ax

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://www.e-avrop.com/aof/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=45310

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://www.e-avrop.com/aof/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=45310

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Skjutsar i handikappanpassad taxi
Viitenumero:
UH-2019-1
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Taksipalvelut. (60120000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Ålands Omsorgsförbund k.f. inbjuder till anbudsgivning gällande skjuts av klienter i handikappanpassad taxi för avtalsperioden 1.2.2020-31.1.2022. Upphandlingen omfattar optioner på ytterligare 1 + 1 år.

Anbudsgivaren ska utföra skjutsarna ca. 251 dagar om året. Tjänsten utförs alla vardagar. Helgdagar utförs inga skjutsar. I juli månad samt i samband med julledigheten i december planeras ett avbrott i uppdraget, samt antalet skjutsar kan komma att minska under denna period. Ålands Omsorgsförbund k.f. garanterar inga volymer avseende antal skjutsar eller antal kilometer.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Taksipalvelut. (60120000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Ahvenanmaa (FI2)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Ålands Omsorgsförbund k.f. inbjuder till anbudsgivning gällande skjuts av klienter i handikappanpassad taxi för avtalsperioden 1.2.2020-31.1.2022. Upphandlingen omfattar optioner på ytterligare 1 + 1 år.

Anbudsgivaren ska utföra skjutsarna ca. 251 dagar om året. Tjänsten utförs alla vardagar. Helgdagar utförs inga skjutsar. I juli månad samt i samband med julledigheten i december planeras ett avbrott i uppdraget, samt antalet skjutsar kan komma att minska under denna period. Ålands Omsorgsförbund k.f. garanterar inga volymer avseende antal skjutsar eller antal kilometer.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.2.2020 - 31.1.2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

option om 1 + 1 år

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
12.8.2019
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
ruotsi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 10.11.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:13.8.2019 00:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Marknadsdomstolen
Postiosoite:Banbyggarvägen 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsingfors
Maa:Suomi
Puhelin:+358 29-5643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 29-5643314
Internet-osoitehttp://www.markkinaoikeus.fi
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28.6.2019
«« Takaisin