«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Jyväskylän kaupunki : Talotekniikan asiantuntijat, Jyväskylän Tilapalvelu

28.06.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014426
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 124-303703

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Jyväskylän kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0174666-4
Postiosoite:Kilpisenkatu 1
Postinumero:40101
Postitoimipaikka:Jyväskylä
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tero Hirvelä
Puhelin:+358 0142668232
Sähköpostiosoite:tero.hirvela@jyvaskyla.fi
NUTS-koodi:Jyväskylä (K179)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.jyvaskyla.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)http://www.jyvaskyla.fi/tilapalvelu
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Talotekniikan asiantuntijat, Jyväskylän Tilapalvelu
Viitenumero:
Tipa 215431
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankintayksikkö kilpailutti kolme talotekniikka-alan konsulttiyritystä puitesopimuskumppanikseen kaudelle 2019-2023. Talotekniikan asiantuntija-, konsultti- ja valvontatehtävät kohdistuvat Jyväskylän Tilapalvelun kunnossapitotöiden, pienten investointihankkeiden ja hankesuunnitelmien talotekniikan rakennuttamistehtäviin, työmaavalvontaan, kuntoarvioiden tekemiseen, energiatalouteen, laitteistojen toimivuuden tutkimiseen sekä ylläpitotoiminnan ja huoltotöiden organisoimiseen kilpailuttamisineen. Lisäksi toimijoita käytetään ylläpidon asiantuntijoina kiinteistöjen ylläpitotoiminnan ja rakennuttamisen kehittämistehtävissä. Suunnittelu- ja urakointityöt eivät sisälly talotekniikan asiantuntijan tehtäviin. Tässä jälki-ilmoituksessa ilmoitettu hankinnan arvo on arvio kaikkien kolmen yrityksen veloituksesta neljän vuoden osalta.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1000000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI) , Jyväskylä (K179)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Jyväskylän kaupunki

Jyväskylä
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankintakilpailu oli kaksivaiheinen rajoitettu menettely, jonka ensimmäisessä vaiheessa yritykset jättivät osallistumishakemuksensa. Kilpailuun osallistuvien yritysten tuli täyttää kaikki esitetyt vähimmäisvaatimukset. Ilmoittautuneista valittiin toisen vaiheen tarjouskilpailuun 7 vähimmäisvaatimukset täyttävää yritystä. Toisen vaiheen puitesopimuskumppaneiden valintakriteereinä olivat laatu (60 %) ja hinta (40 %). Hankintayksikkö valitsi kolme yritystä eli toimijaa, jolla kullakin on LVI-asiantuntija, sähköasiantuntija ja rakennusautomaatioasiantuntija sekä kaikille näille varahenkilö. Tilaaja jakaa tehtävät työt puitesopimuskumppanien kesken. Jyväskylän kaupungin muut liikelaitokset ja yhtiöt voivat käyttää vähäisessä määrin tässä kilpailutuksessa syntyviä sopimussuhteita ja ehtoja toiminnassaan, mutta näiden tahojen on laadittava toimeksiannoista erilliset sopimukset toimijan kanssa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu60
Hinta 40
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Syntyneiden sopimusten perusteella voidaan teettää vähäisessä määrin Jyväskylän kaupungin toimialojen ja yhtiöiden asiantuntijatöitä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

Nopeutettu menettely

Perustelut:

EU-ennakkoilmoitus ja tarjousaineiston laatiminen nopeaa.

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 026-058037

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Talotekniikan asiantuntijat, Jyväskylän Tilapalvelu

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
7.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:7
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:0
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:7
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Planetcon Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1736224
Postiosoite:Vasarakatu 9B
Postinumero:40320
Postitoimipaikka:Jyväskylä
Maa:Suomi
Puhelin:+358 142660000
Sähköpostiosoite:jari.vekkeli@planetcon.fi
NUTS-koodi:Jyväskylä (K179)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:1000000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Talotekniikan asiantuntijat, Jyväskylän Tilapalvelu

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
7.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:7
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:0
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:7
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:WSP Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0875416-5
Postiosoite:Kympinkatu 3B
Postinumero:40320
Postitoimipaikka:Jyväskylä
Maa:Suomi
Puhelin:+358 20786411
Sähköpostiosoite:pertti.hasala@wsp.com
NUTS-koodi:Jyväskylä (K179)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:1000000.00 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Talotekniikan asiantuntijat, Jyväskylän Tilapalvelu

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
24.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:7
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:0
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:7
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Sweco Talotekniikka Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0207393000
Postiosoite:Hatanpään Valtatie 11
Postinumero:33100
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Puhelin:+358 142660000
Sähköpostiosoite:heljo.hakulinen@sweco.fi
NUTS-koodi:Jyväskylä (K179)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:1000000.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankintayksikkö pyysi huomioimaan, että mikäli yrityksen tarjouksessaan toimittama materiaali sisältää liike- ja ammattisalisuudeksi katsottavaa tietoa, tuli tällaiset tiedot yksilöidä ja ilmoittaa selkeästi erikseen tarjousten toimittamisen yhteydessä.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28.6.2019
«« Takaisin