«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Espoon kaupunki / Kaupunkitekniikan keskus : Kauklahdenväylä Hansatien kohdalla

27.06.2019 16:10
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014414
Tarjoukset 26.8.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Espoon kaupunki / Kaupunkitekniikan keskus
Y-tunnus 0101263-6
Yhteyshenkilö Pasi Myllys
Postiosoite PL 41
Postinumero 02070
Postitoimipaikka ESPOON KAUPUNKI
Maa Suomi
Puhelin +358438253213
Sähköpostiosoite pasi.myllys@espoo.fi
Internet-osoite (URL) http://www.espoo.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/espoo?id=245223&tpk=7b8e1d66-89e9-48e7-9d18-c984350fda4b
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kauklahdenväylä Hansatien kohdalla
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
3289/02.08.00.00/2019
Hankinnan kuvaus

Rakennushanke käsittää Kauklahdenväylän rakentamisen välillä Kehä III – Rantarata. Kohde sijaitsee Kauklahdessa Espoossa. Kyseessä on jo rakennetun ja vilkkaasti liikennöidyn maantien uudelleen rakentaminen. Rakennushanke kattaa Kauklahdenväylän (mt1130) ja siihen liittyvän kadun (K1, Hansatie) ja Mankinjoentien yksityistien (Y1) rakentamisen. Kauklahdenväylän ja Hansatien / Mankinjoentien liittymään rakennetaan halkaisijaltaan 37 m 1-kaistainen kiertoliittymä. Työalueeseen kuuluvat myös Liivinmaanpuiston ja Räävelinmutkan puistojen parantaminen. Molempiin puistoihin tehdään uutta raitistoa, nykyisiä puretaan ja lisäksi tehdään huleveden viivytysrakenteita. Nykyinen kevyen liikenteen yhteys kulkee Mankinjoen sillan poikkileikkauksessa. Hankkeen yhteydessä rakennetaan uusi kevyen liikenteen yhteys (J1/K1J) Räävelinmutkan ja Liivinmaan puiston puistojen poikki Mankinjoen yli uuden kevyen liikenteen sillan S1 kautta. Hankkeessa rakennetaan yksi uusi silta: Mankinjoen kevyen liikenteen silta (S1), joka on yksiaukkoinen teräksinen ristikkosilta.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. (45200000-9)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjouksen tekeminen ja sisältövaatimukset Tarjouksen tulee perustua tähän tarjouspyyntöön ja sen liitteenä oleviin tarjouspyyntöasiakirjoihin. Tarjouspyynnön asiakirjaluettelo on esitetty urakkasopimusluonnoksen kohdassa 5§. Urakkasopimusluonnos muutetaan tarjouskilpailun ratkettua Urakkasopimukseksi, jolloin siihen tehdään voittaneen tarjouksen ja mahdolliset urakkaneuvotteluiden mukaiset täydennykset ja tarkistukset. Tarjouspyynnön liiteaineisto on tallennettu ja tarjoajien ladattavissa tarjouspyynnön liitteenä. Osia koskevat tiedot Hankittavaa rakennusurakkaa ei tekniset- ja työturvallisuusseikat huomioiden voi jakaa osiin. Tarjous on tehtävä suomen kielellä. Tarjoajan on merkittävä tarjoukseensa sähköpostiosoite, jota käyttäen tilaaja voi antaa tiedoksi hankintaa koskevat päätökset kokonaishintaurakka, joka sisältää yksikköhintaisia osia: Tarjoajan tulee antaa kokonaishintaosion kokonaishinta, yksikköhintaosion mukaiset yksikköhinnat sekä lisä- ja muutostyöhinnat. Tarjoajan on annettava kaikki pyydetyt hintatiedot. Tarjoushinta on tarjoajan antama urakan kokonaishintaosuuden urakkahinnan ja tilaajan ilmoittamien yksikköhintaosuuden ja lisä- ja muutostöiden määrien ja tarjoajan antamien yksikköhintojen tulojen summan summa. Tarjous tulee tehdä Tarjouspalvelu.fi -järjestelmään lataamalla kaikki pyydetyt liitteet ja syöttämällä tiedot kaikkiin pyydettyihin kohtiin. Mikäli tarjouksesta tai sen liitteistä puuttuu pyydettyjä tietoja, tilaaja pidättää itsellään oikeuden hylätä tarjous. Tarjousten käsittely Tarjousten käsittelyn ensimmäisenä vaiheena tilaaja tarkastaa, että tarjoaja ja sen mahdollisesti ilmoittamat alihankkijat täyttävät edellytettyjen selvitysten perusteella soveltuvuudelle asetetut vähimmäisvaatimukset ja että ei ole olemassa seikkoja, jotka hankintalain mukaan voivat johtaa tarjoajan poissulkemiseen. Jos soveltuvuusvaatimukset eivät täyty tai tarjoaja on suljettava pois tarjouskilpailusta, tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta tarjouksen muuta sisältöä tutkimatta. Tämän jälkeen tilaaja tarkastaa tarjouksista, että ne ovat tarjouspyynnön mukaisia ja että ne täyttävät tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset. Tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset vertaillaan tämän jälkeen käyttäen tarjouspyynnössä esitettyjä vertailuperusteita. Tarjouksen voimassaolo Tarjoukset ovat tarjoajia sitovia, kunnes hankintaa koskeva hankintapäätös on lainvoimainen ja urakkasopimus on allekirjoitettu, kuitenkin enintään 60 päivää tarjousten jättämiselle asetetun määräajan yli.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
26.8.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin