«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Puolustusvoimien logistiikkalaitos : Lääkintämiehen repun sisältö ja täyttöpakkaus

28.06.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014402
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 124-302389
Tarjoukset 02.09.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=245021&tpk=62be8673-8395-49f0-9f73-d9dace4b76c9

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0952029-9
Postiosoite:Hatanpään valtatie 30
Postinumero:33541
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:purchase4.fdflogcom@mil.fi
NUTS-koodi:Tampere (K837)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.puolustusvoimat.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=245021&tpk=62be8673-8395-49f0-9f73-d9dace4b76c9
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Puolustus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Lääkintämiehen repun sisältö ja täyttöpakkaus
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Lääketieteelliset kertakäyttötarvikkeet. (33140000-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan tarkoituksena on tuottaa Lääkintähenkilön reppuun Ensiapuvälineitä sekä erillinen Täyttöpakkaus. Lääkintähenkilön reppu ei kuulu tähän hankintaan, vaan vain osa sen sisältöä. Sisältö on eritelty riveittäin. Ensiapusarjan Täyttöpakkauksen tuotteet ovat tarjouspyynnössä omilla hankintariveillään kappalemäärineen ja liitteessä 2 kohdassa 5 (Täyttöpakkauksen sisältö) on luettelo täyttöpakkaukseen sisältyvistä tarjottavista tuotteista, joka tulee tarjota yhtenä kokonaisuutena.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 800000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Ilmajoki (K145)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnasta tullaan solmimaan valitun toimittajan kanssa puitesopimus, jonka perusteella tilataan erillisillä tilauksilla sopimukseen sisältyviä tuotteita. Hankinnassa on määritelty hankintamäärä lääkintämiehen repun sisällölle vuodelle 2020 sekä optiot vuosille 2021-2023. Lääkintämiehen repun täyttöpakkaus pyydetään optiona vuosille 2021-2024. Asiakas ei sitoudu arvioituihin maksimimääriin, tuotteita voidaan hankkia +/- 20% pyydettyjen nimikkeiden osalta ja täyttöpakkausten osalta hankintamäärä voi olla nollasta (0) yli viiteensataan (500) kappaleeseen per vuosi. Tarjouksen tuotteista pyydetään liittämään tarjoukseen kuvat. Tarjottujen tuotteiden vaatimustenmukaisuuden varmentamiseksi tarjoajan tulee pyydettäessä lähettää tarjoukseensa tarjous- ja materiaalinäytteitä. Näytteiden vaatimustenmukaisuus todennetaan visuaalisesti, mittaamalla ja/tai laboratoriossa testaamalla. Näytteitä ei palauteta. Näytteillä sekä tarjoukseen liitetyillä selvityksillä varmistutaan siitä että tarjotut tuotteet ovat tarjouspyynnön mukaisia. Tämä hankintailmoitus/tarjouspyyntö sisältää myös Puitesopimuksen luonnoksen, johon Tilaaja varaa oikeuden tehdä vielä vähäisiä muutoksia.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:12 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Varsinaisen sopimuskauden jälkeen sopimusta voidaan jatkaa pyydettyjen optioiden osalta vuosittain vuoteen 2024 asti. Jokainen optiovuosi ilmoitetaan lunastettavaksi viimeistään kyseisen vuoden helmikuun loppuun mennessä. Esimerkiksi vuoden 2021 optio ilmoitetaan vuoden 2021 helmikuun loppuun mennessä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Katso kohdat "kuvaus hankinnasta" ja "sopimusta voidaan jatkaa".

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso hankinta-asiakirjat

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso ESPD

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely yhden toimijan kanssa

Puitejärjestelyjen tapauksessa – perustelut, jos kesto on yli neljä vuotta: Puitesopimuksessa pyydettyjen lääkintämiehen repun tuotteiden osalta sopimus kattaa vuoden 2020 ja optiona vuodet 2021-2023, täyttöpakkausten osalta sopimus kattaa optiovuodet 2021-2024.Täyttöpakkausten osalta halutaan varmistua siitä, että käytettävissä on aina käyttöturvallisia ja standardien mukaisia tuotteita.

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
2.9.2019 14:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31.12.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:2.9.2019 15:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutoksenhakumenettelyn määräaikoja koskevat tarkat tiedot ilmoitetaan hankintapäätöksessä.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
27.6.2019
«« Takaisin