«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Raahen kaupunki : Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä

27.06.2019 14:51
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014394
Tarjoukset 23.8.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Raahen kaupunki
Y-tunnus 1791817-6
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Hankintapalvelut
Yhteyshenkilö Leena Räsänen
Postiosoite Rantakatu 50
Postinumero 92100
Postitoimipaikka Raahe
Maa Suomi
Puhelin +358408303041
Sähköpostiosoite leena.rasanen@raahe.fi
Internet-osoite (URL) http://www.raahe.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/raahe?id=244073&tpk=d83f092b-f9d2-4be2-bdcd-2c4315ad1bc9
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
244073
Hankinnan kuvaus

Raahen kaupunki pyytää tarjousta varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmästä, joka sisältää sen tukipalvelun ja kehitystyön, käyttöönottohetkellä lakien edellyttämien / mahdollistamien ulkopuolisten tahojen tai järjestelmien (esim. VARDA, tulorekisteri, Väestörekisteri, KELA) integraatiot, konversiot, koulutukset ja ylläpidon. Toimittajan on annettava pilvipalvelun kk-hinta, joka sisältää kaikki tuotantokäytön aikaiset kustannukset. Uudistuksen tavoitteena on saada sähköinen järjestelmä, jonka avulla voidaan suunnitella, seurata, ohjata ja arvioida varhaiskasvatuksen toimintaa, koordinoida henkilöstöresursseja, lisätä asiakkaiden osallistumismahdollisuuksia ja varhaiskasvatuksen sähköistä asiointia. Mobiilisovellusta tulee voida käyttää päiväkodeissa, perhepäivähoidossa, vuoropäiväkodeissa, esiopetuksessa, aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja avoimessa varhaiskasvatuksessa. Raahen kaupungilla on tällä hetkellä käytössä ProConsona, josta liittymät Rondo R8 -laskutusohjelmaan ja Prima-palkanlaskentaan. Raahen kaupungilla varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ovat päiväkoti-, perhepäivä- ja ryhmäperhepäivähoito sekä avoin varhaiskasvatus. Päiväkoteja on yhdeksän, kunnallisia perhepäivähoitajia 20 ja ryhmäperhepäiväkoteja kaksi. Varhaiskasvatuksen asiakkaina on n.1 000 (sis. esiopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä avoimen varhaiskasvatuksen) . lasta, henkilöstöä 220. Aamupäivä- ja iltapäivätoiminnassa n. 150 lasta, joiden asiakasmaksuista varhaiskasvatus huolehtii. KÄYTTÖÖNOTON AIKATAULU Järjestelmän on oltava kokonaisuudessaan tilaajan käytössä viimeistään 01.01.2020. Toimittajan on esitettävä tarjouksen liitteenä vaiheistettu projektisuunnitelma. VASTUUNJAKO Toimittaja vastaa hankittavan järjestelmän toteuttamisesta ja sen ylläpidosta koko sopimuskauden ajan. Toimittaja vastaa siitä, että ohjelmisto toimii määritellyllä ja sovitulla tavalla. Toimittaja vastaa tarpeellisten käyttöohjeiden laatimisesta ja koulutusten järjestämisestä tilaajan kanssa erikseen sovitulla tavalla (Koulutussuunnitelma). Mahdollista lisäkoulutusta 12 kk:n aikana toteutetaan erillisinä tilauksina tarjouksessa annetulla päivä- tai tuntihinnalla. Koulutusten ja käyttöohjeiden perusteella järjestelmän käyttäjien on pystyttävä käyttämään järjestelmää itsenäisesti, kukin oman roolinsa mukaan. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 9.8.2019 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset viimeistään 14.8.2019 klo 15.00 mennessä. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee tutustua annettuihin vastauksiin sekä käyttää hyväkseen mahdollisia täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Tarjoukset on toimitettava viimeistään 23.8.2019 klo 12.00. Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.9.2019 -

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinta suoritetaan avointa menettelyä käyttäen. Hankintailmoitus julkaistaan HILMA -palvelussa (www.hankintailmoitukset.fi) ja Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/raahe.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
23.8.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin