«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Vehmaan kunta : Lähiliikuntapaikan rakentaminen

28.06.2019 10:20
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-014386
Tarjoukset 9.8.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Vehmaan kunta 0144561-8 /
Vehmaan kunta
Ari Koskinen
Saarikontie 8
23200
VEHMAA
Puh. +358503866142

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Vehmaan kunta
Y-tunnus 0144561-8
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Vehmaan kunta
Yhteyshenkilö Ari Koskinen
Postiosoite Saarikontie 8
Postinumero 23200
Postitoimipaikka VEHMAA
Maa Suomi
Puhelin +358503866142
Sähköpostiosoite ari.koskinen@vehmaa.fi
Internet-osoite (URL) www.vehmaa.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Lähiliikuntapaikan rakentaminen
Hankinnan kuvaus

Vehmaan kunta pyytää tarjouksia Vehmaan lähiliikuntapaikan rakentamisesta KVR-urakkana ja monitoimikentän tarviketoimituksesta tarjouspyynnön ja oheisten liitteiden mukaisesti.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Suomi (FI)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.9.2019 - 30.6.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajan tulee täyttää tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet. Tarjouksen jättämällä tarjouksen antaja vakuuttaa, että nämä velvoitteet ovat kunnossa. Tilaaja tarkistaa tarjouskilpailun voittajalta ennen sopimuksen allekirjoittamista, että velvoitteet täyttyvät. Selvityksenä kelpuutetaan myös Tilaaja.fi – ohjelman mukainen raportti.

Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan Y-tunnus. Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen, lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai siinä maassa, jossa toimittajan päätoimipaikka sijaitsee (sijoittautumismaa) voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoa kirjallisesti sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen vehmaan.kunta@vehmaa.fi. Kysymykset on lähetettävä viimeistään tiistaihin 30.7.2019 klo 15.00 mennessä. Sähköpostin otsikoksi pyydetään laittamaan ”Lisäkysymys Vehmaan lähiliikuntapaikka/monitoimiareena”. Kaikki kysymykset tulee osoittaa yllämainittuun osoitteeseen.

Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, jotka julkaistaan Vehmaan kunnan internetsivuilla (www.vehmaa.fi) perjantaina 2.8.2019. Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön. Vain kirjallisesti annetut ja allekirjoitetut lisätiedot sitovat tilaajaa.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
9.8.2019 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

30.9.2019

Lisätietoja

Kohteeseen on mahdollista tutustua tarjouslaadinnan tueksi, jotta tarjouslaskenta voitaisiin tehdä mahdollisimman tehokkaasti ja tuloksellisesti. Tutustuminen järjestetään tarjouspyyntöjen kohteena olevalla lähiliikuntapaikka-alueella, osoitteessa Vinkkiläntie 27-29, 23200 Vinkkilä, 29.7. 2019 klo 12.00 alkaen, tutustumistilaisuus päättyy klo 13.00. Kohteeseen tutustumisesta ei makseta korvauksia.

Ennakkoilmoittautumiset kohteen tutustumistilaisuuteen tulee tehdä 26.7.2019 mennessä sähköisesti vapaa-aikasihteeri - koulukuraattori Suvi Valtoselle osoitteeseen etunimi.sukunimi@vehmaa.fi

Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoa kirjallisesti sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen vehmaan.kunta@vehmaa.fi. Kysymykset on lähetettävä viimeistään tiistaihin 30.7.2019 klo 15.00 mennessä. Sähköpostin otsikoksi pyydetään laittamaan ”Lisäkysymys Vehmaan lähiliikuntapaikka/monitoimiareena”. Kaikki kysymykset tulee osoittaa yllämainittuun osoitteeseen.

Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, jotka julkaistaan Vehmaan kunnan internetsivuilla (www.vehmaa.fi) perjantaina 2.8.2019. Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön. Vain kirjallisesti annetut ja allekirjoitetut lisätiedot sitovat tilaajaa.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

TARJOUSPYYNTÖ 27062019.pdf

Liite 1.pdf

Liite 2.pdf

Liite 4.pdf

Liite 5.pdf

Liite 6 YSE 1998.pdf

Liite 3.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin